English | Français   rss
Liên kết
Học bổng học Thạc sĩ tại ĐH Ulsan - Hàn Quốc (03-05-2007 14:35)
Góp ý
Công ty TNHH Nhà máy Tàu biển Hyundai Vinashin liên kết với Trường ĐH Ulsan tuyển chọn du học sinh để gửi đi du học với các nội dung cụ thể sau:
<body>

Số lượng du học sinh: 30 sinh viên năm cuối của các ngành : Cơ khí chế tạo ô tô, Điện tử viễn thông, Vật liệu kỹ thuật cao, Hoá sinh, Môi trường xây dựng và CNTT (xem file đính kèm)

Thời gian học : 2 năm

Quyền lợi: Trường ĐH Ulsan sẽ đài thọ học phí suốt 2 năm học (khoảng 12,000 USD và giáo viên hướng dẫn hỗ trợ phí sinh hoạt mỗi tháng 400 USD.

Hạn chót nhận hồ sơ: 9/5/2007

Thông tin chi tiết trên website: www.hvs.com.vn

</body>
Liên kết
×