English | Français   rss
Liên kết
Học bổng phát triển Australia (17-10-2006 15:50)
Góp ý
Thông qua chương trình hợp tác phát triển, Chính phủ Australia hiện cùng hợp tác với chính phủ Việt Nam giúp đỡ Việt Nam trong công cuộc giảm nghèo và phát triển bền vững. Chương trình Học bổng phát triển Australia (ADS) là một phần quan trọng trong chương trình phát triển này, với 150 suất học bổng sau đại học toàn phần mỗi năm. Với phương pháp tuyển chọn có ưu tiên đối với các ứng viên học bổng ADS, Chương trình đặt ra mục tiêu tăng cường năng lực nguồn nhân lực và xây dựng thế hệ lãnh đạo mới, những người sẽ thúc đẩy công cuộc đổi mới trong tương lai của Việt Nam.

Cấu trúc của Chương trình

Để hỗ trợ cho phương pháp tuyển chọn có ưu tiên, Chương trình Học bổng Phát triển Australia tại Việt Nam chia thành 2 khối - Khối các cơ quan Nhà nước ưu tiên và Khối Mở.

Khối các cơ quan Nhà nước ưu tiên:

Khối này dành cho các cán bộ đang công tác trong các cơ quan Nhà nước then chốt của Việt Nam nhằm hỗ trợ hình thành một "nhóm chủ chốt" những người đã được đào tạo với chất lượng cao - những người này sẽ là những nhà lãnh đạo tiềm năng cho công cuộc đổi mới trong tương lai trong khu vực Nhà nước.

Khối Mở:

Khối này dành cơ hội học bổng cho các ứng viên thể hiện cam kết cao đối với công cuộc phát triển của Việt Nam, làm việc trong khu vực tư nhân, các tổ chức dân sự và các cơ quan Nhà nước khác không thuộc chương trình Nhà nước ưu tiên.

Mỗi khối sẽ được dành khoảng 50% số suất học bổng.

Ngành học và bậc học

Các ứng viên xin học bổng ADS phải chứng tỏ được khả năng đóng góp từ khóa học dự kiến đối với những lĩnh vực then chốt trong chương trình Hợp tác Phát triển của Australia tại Việt Nam. Những lĩnh vực này bao gồm:

 • Quản lý Nhà nước
 • Phát triển Nông thôn
 • Những ưu tiên mới trong khu vực và xuyên quốc gia

Để hỗ trợ các ứng viên xác định khóa học phù hợp trong những lĩnh vực then chốt này, các ngành học ưu tiên sẽ được xác định hằng năm.

Chương trình Học bổng ADS chỉ cho phép theo học ở bậc sau đại học, trong đó phần lớn học bổng được dành cho chương trình đào tạo thạc sĩ và cấp bằng sau đại học. Một số lượng nhỏ học bổng được dành cho bậc học tiến sĩ.

Điều kiện nộp đơn và quyền lợi được hưởng

Để nộp đơn xin học bổng ADS, bạn phải:

 • là công dân Việt Nam đang sống tại Việt Nam vào thời điểm nộp đơn
 • ở độ tuổi 40 hoặc thấp hơn vào thời điểm nộp đơn
 • đáp ứng các tiêu chí tuyển chọn của Khối các cơ quan Nhà nước ưu tiên  hoặc Khối Mở
 • chứng tỏ được rằng khóa học dự kiến của bạn ở Australia sẽ đóng góp tích cực vào những lĩnh vực then chốt trong Chương trình Hợp tác Phát triển của Australia tại Việt Nam
 • đáp ứng yêu cầu về tiếng Anh và năng lực học tập của các trường đại học Australia
 • đáp ứng điều kiên nhập cảnh vào Australia theo thị thực du học
 • có thể bắt đầu học tập trong năm mà bạn được tuyển chọn

Người được cấp học bổng sẽ được nhận tiền sinh hoạt phí hàng năm; vé máy bay khứ hồi tới Australia; một khoảng chi phí ổn định cuộc sống ban đầu; bảo hiểm y tế mức cơ bản; học phí và các phí bắt buộc khác cho khóa học. Trong một số trường hợp học bổng sẽ đài thọ cả tiền chi phí tiến hành thực địa ở nước ngoài. Chương trình ADS sẽ không tài trợ cho thân nhân của người nhận học bổng sang Australia thăm họ.

Đào tạo tiếng Anh

Một nét căn bản của Chương trình ADS tại Việt Nam là đào tạo tiếng Anh tập trung và chuẩn bị kỹ năng học tập đại học cho các ứng viên được tuyển chọn trước khi bắt đầu khóa học chính thức tại Australia.

Những ứng viên được nhận học bổng đã đủ điều kiện được vào học tại một trường Đại học Australia sẽ không cần phải học tiếng Anh tập trung, họ sẽ được đào tạo về kỹ năng học tập tại Australia trước khi bắt đầu khóa học chính thức. Các ứng viên được cấp học bổng còn lại sẽ hoàn thành chương trình đào tạo tiếng Anh tập trung ở Việt Nam trước khi sang Australia tham gia đào tạo về kỹ năng học tập đại học trước khi bắt đầu khóa học chính thức.

Quá trình làm đơn xin học bổng

Các ứng viên thường nộp đơn khoảng một năm rưỡi trước ngày bắt đầu dự định học tại Australia. Khoảng thời gian dài này cho phép ứng viên được sơ tuyển có thể tham gia khóa đào tạo tiếng Anh và chuẩn bị kỹ năng học tập đại học.

Khối các cơ quan Nhà nước ưu tiên

Các ứng viên đang làm việc tại một trong các cơ quan Nhà nước ưu tiên của chương trình ADS sẽ do cơ quan mình đề cử. Các ứng viên trong khối này cũng phải soạn hoàn chỉnh một bản Kế hoạch hành động chi tiết về phát triển chuyên môn và nộp cùng với đơn xin học bổng. Dự án ADS Hỗ trợ sẽ giúp ứng viên và các cơ quan chủ quản của họ trong quá trình nộp đơn. Các ứng viên tiềm năng làm việc tại các cơ quan này nếu không được cơ quan đề cử vẫn có thể nộp đơn xin học bổng ADS qua Khối Mở. Danh sách các cơ quan Nhà nước ưu tiên tham gia chương trình có thể truy cập trên trang web ADS.

Khối Mở:

Các ứng viên phải điền vào mẫu đơn và nộp kèm giấy tờ cần thiết cho Trung tâm Dự án ADS Hỗ trợ theo địa chỉ dưới đây. Các ứng viên thuộc Khối Mở phải hoàn thành một bản trình bày nêu chi tiết khả năng áp dụng những kỹ năng  mà họ dự kiến học sẽ đóng góp cho công cuộc phát triển của Việt Nam như thế nào. Ứng viên có thể tải mẫu đơn xin học bổng trong "Bộ hồ sơ xin học bổng" (Application package) từ trang web của ADS. Ngày hết hạn nhận đơn và hồ sơ mỗi năm mỗi khác, thường vào hai quý cuối năm. Thông tin thêm về ngày hết hạn nhận đơn có thể xem tại trang web của ADS.

Quá trình tuyển chọn

Hội đồng tuyển chọn (HĐTC) gồm đại diện của AuAID và Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cùng tiến hành tuyển chọn tất cả các ứng viên ADS trong cả hai khối của chương trình. Quy trình tuyển chọn dựa trên các yếu tố:

 • Kết quả học tập và kinh nghiệm công tác phù hợp của ứng viên;

 • Tiềm năng đóng góp vào các lĩnh vực then chốt trong Chương trình Hợp tác Phát triển của Australia tại Việt Nam;

 • Cân bằng về giới, vùng miền, ngành học và cơ quan; và

 • Khả năng tiếng Anh

Những người được chọn làm "ứng viên" của chương trình phải đạt điểm IELTS 6.0 mới đủ điều kiện xin theo học khóa học mà họ đã lựa chọn tại một trường Đại học ở Australia. "Ứng viên" sẽ trở thành "sinh viên học bổng ADS" khi họ chấp nhận thư cấp học bổng của AusAID để theo học một khóa học đã được chấp thuận tại một trường Đại học của Australia.

Thông tin thêm về Chương trình Học bổng Phát triển Australia có thể tìm đọc tại trang web của Chương trình ADS tại Việt Nam: www.ads.edu.vn

Đường dây nóng của Chương trình ADS : (04) 5531618 (chiều : 13:00 - 17:00, từ Thứ hai đến Thứ sáu)

Địa chỉ của Trung tâm ADS:

Trường Đại học Hà Nội

Nhà D6 - km 9 Đường Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

 

Theo www.ads.edu.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên kết
×