English | Français   rss
Liên kết
Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động Cơ quan Đại học Huế năm học 2019 – 2020 (22-11-2019 17:00)
Góp ý

 

Ngày 22/11/2019, Cơ quan Đại học Huế đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động Cơ quan Đại học Huế năm học 2019 – 2020. Tham dự và chủ trì Hội nghị có PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Đại học Huế - Thủ trưởng Cơ quan Đại học Huế; TS. Trương Quý Tùng, Phó Giám đốc Đại học Huế - Bí thư Đảng ủy Cơ quan; TS. Hoàng Kim Toản, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động Cơ quan Đại học Huế.

 

 

PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Đại học Huế - Thủ trưởng Cơ quan Đại học Huế phát biểu tại Hội nghị

 

Năm học 2018 – 2019, toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động Cơ quan Đại học Huế đã nỗ lực cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ năm học, tham mưu, hỗ trợ tốt cho lãnh đạo Đại học Huế trên các mặt công tác: Triển khai Đề án tái cấu trúc Đại học Huế, các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc; xây dựng và triển khai đề án phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia Huế; xây dựng các văn bản, quy định công tác hành chính, tổ chức cán bộ, tài chính, đào tạo, quản lý khoa học công nghệ... giúp quản lý, điều hành, vận hành hiệu quả trong toàn Đại học Huế; rà soát, tái cấu trúc ngành nghề đào tạo các trường đại học thành viên, khoa, phân hiệu trực thuộc đáp ứng nhu cầu xã hội trong giai đoạn hiện nay; tăng cường các hoạt động liên kết đào tạo trong nước và quốc tế, các ngành đào tạo chất lượng cao; triển khai Đề án xây dựng dữ liệu xếp hạng đại học; tổ chức hội nghị xếp hạng, chuẩn hóa và nhập dữ liệu cho các bảng xếp hạng QS – Châu Á và UniRank năm 2019, Đại học Huế là một trong 7 cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng theo Bảng xếp hạng đại học Châu Á của QS; tổ chức đăng ký, xét chọn và công nhận 12 nhóm nghiên cứu mạnh, ký hợp đồng đặt hàng nhiệm vụ với các nhóm nghiên cứu mạnh. Tham mưu triển khai thực hiện 06 nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia, 18 đề tài NAFOSTED, 01 chương trình KHCN cấp Bộ, 03 nhiệm vụ quỹ gen, 31 đề tài KHCN cấp Bộ, 02 nhiệm vụ giáo dục bảo vệ môi trường, 187 đề tài KHCN cấp ĐHH, hơn 300 đề tài KHCN cấp cơ sở. Các đề tài, nhiệm vụ KHCN các cấp hoàn thành với các sản phẩm khoa học, đào tạo và ứng dụng đạt và vượt yêu cầu đặt hàng. Đặc biệt, các đề tài, nhiệm vụ KHCN đã đóng góp quan trọng vào sự gia tăng số lượng công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín của Đại học Huế...

 

Trong năm học 2019 – 2020, Cơ quan Đại học Huế xác định các nhiệm vụ trọng tâm: Thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ Cơ quan Đại học Huế, Đại hội Đảng bộ Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 – 2025; tiếp tục xây dựng bộ máy quản lý Đại học Huế điều hành có hiệu lực và hiệu quả; tái cấu trúc ngành nghề và nâng cao chất lượng đào tạo; xây dựng hệ thống và nền tảng số cho dữ liệu khoa học công nghệ, năng lực và kết nối các tổ chức quốc tế và doanh nghiệp; đề xuất các nhiệm vụ để thực hiện chiến lược phát triển quốc gia và vùng; thực hiện lộ trình tự chủ đại học, tự chủ tài chính với cơ chế hoạt động tương tự như Đại học quốc gia; xây dựng chiến lược phát triển Đại học Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045; hoàn chỉnh Đề án và xin phê duyệt chủ trương phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia Huế; điện tử và số hóa 100% văn bản, hướng đến không sử dụng văn bản giấy trong công tác quản lý và điều hành...

 

Tại Hội nghị, có nhiều ý kiến tham gia đóng góp nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 của Cơ quan Đại học Huế như: Sự phối hợp giải quyết nhiệm vụ trong mỗi đơn vị cũng như giữa các đơn vị trong Cơ quan, các trường thành viên, đơn vị trực thuộc; việc thực hiện tái cấu trúc bộ máy tại Cơ quan cũng như các đơn vị; công tác đánh giá cán bộ viên chức, lao động; vấn đề chính sách, đời sống cán bộ viên chức, người lao động Cơ quan Đại học Huế...

 

Trần Đức

 

 

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×