English | Français   rss
Liên kết
Chương trình Newton Việt Nam thông báo gia hạn nộp hồ sơ chương trình đào tạo “Hỗ trợ thương mại hoá kết quả nghiên cứu của nhà khoa học – Leaders in Innovation Fellowships” năm 2019-2020 (27-11-2019 09:48)
Góp ý

Trong khuôn khổ Chương trình Newton Việt Nam năm thứ 6, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) phối hợp với Viện Hàn lâm Kỹ thuật Hoàng gia Anh (RAEng/Royal Academy of Engineering) mời các nhà khoa học, các nhà sáng chế có sản phẩm sáng tạo, có tiềm năng thương mại hóa nộp hồ sơ tham gia Chương trình đào tạo“Hỗ trợ thương mại hoá kết quả nghiên cứu của nhà khoa học” (Chương trình “Leaders in Innovation Fellowships” - LIF). Để tạo điều kiện cho các nhà khoa học Việt Nam tham gia ứng tuyển, Viện Hàn lâm KHCNVN và Viện Hàn lâm Kỹ thuật Hoàng gia Anh thống nhất gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia Chương trình đến 17 giờ 00, ngày 03/12/2019. 

 

Thời gian dự kiến: 

  • Từ 15/10 - 03/12/2019: Nhận Hồ sơ đăng ký.
  • Cuối tháng 12/2019 tại Hà Nội: VAST tổ chức họp hội đồng chuyên gia Việt Nam để đánh giá hồ sơ đăng ký và chọn một danh sách ngắn gồm tối đa 25 hồ sơ hợp lệ và có tính cạnh tranh nhất.
  • Cuối tháng 01/2020: RAEng đánh giá (trong 25 hồ sơ có tính cạnh tranh nhất) và chọn ra 15 ứng viên cuối cùng.
  • Đầu tháng 02/2020: VAST thông báo kết quả và chuyển tiếp thư mời của RAEng tới các ứng viên được lựa chọn tham gia Chương trình (15 ứng viên cuối cùng).
  • Ngày 20/02/2020: Tập huấn sơ bộ tại Hà Nội với sự tư vấn nội dung từ RAEng cho 15 ứng viên cuối cùng.
  • Từ ngày 09 - 20/3/2020: Thực hiện chương trình đào tạo tại Vương quốc Anh;
  • Ngày 20/4/2020: Gặp mặt lắng nghe kế hoạch và nhu cầu hỗ trợ thêm của học viên tại Hà Nội.
  • Từ tháng 4/2020: Thực hiện các hoạt động tiếp theo tại Việt Nam (cố vấn từ xa của RAEng, tập huấn trong nước với chuyên gia Anh,... các hoạt động bổ trợ khác).

 

Thông tin chi tiết xem tại: 

http://www.vast.ac.vn/thong-bao/3839-thong-bao-gia-han-thoi-gian-dang-ky-tham-gia-chuong-trinh-newton-viet-nam

 

 

Liên kết
×