English | Français   rss
Liên kết
Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019 (26-11-2019 09:35)
Góp ý

 

Sáng ngày 26/11/2019, Cơ quan Đại học Huế phối hợp với Trung tâm Tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn, Trường Đại học Luật, Đại học Huế  tổ chức phổ biến Luật An ninh mạng nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Buổi Hưởng ứng có sự tham gia của toàn thể cán bộ viên chức, lao động Cơ quan Đại học Huế và các đơn vị trực thuộc.

 

 

Tiểu phẩm tuyên truyền về Luật An ninh mạng tại buổi Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

 

Chương trình hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam được Đại học Huế, các trường đại học thành viên, đơn vị trực thuộc tổ chức hàng năm. Năm nay, Đại học Huế chọn chủ đề phổ biến Luật An ninh mạng có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

 

Trong tình hình hiện nay sự phát triển bùng nổ của công nghệ thông tin, không gian mạng trở thành một bộ phận cấu thành không thể thiếu và đóng vai trò quan trọng trong xây dựng xã hội thông tin và phát triển kinh tế tri thức. Sự phát triển bùng nổ của công nghệ mang tính đột phá như trí tuệ nhân tạo, internet, điện toán đám mây, hệ thống dữ liệu lớn, nhanh... đã làm không gian mạng thay đổi sâu sắc cả về chất và lượng, mang lại những lợi ích chưa từng có cho xã hội nhưng cũng làm xuất hiện những nguy cơ tiềm ẩn rất lớn. Nội dung phổ biến của chương trình hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam là sự cần thiết của Luật an ninh mạng, nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng và tiểu phẩm tuyên truyền về an ninh mạng. Buổi phổ biến giúp cán bộ viên chức, lao động nhận thức rõ hơn về các nội dung liên quan đến các vấn đề an ninh mạng góp phần hiểu đúng, thực hiện đúng Luật An ninh mạng và bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng trong điều kiện phát triển của xã hội hiện đại.

 

 

Trần Đức

Các tin mới hơn
Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×