English | Français   rss
Liên kết
Hội nghị triển khai Nghị định hướng dẫn và thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (07-01-2020 07:30)
Góp ý

 

Ngày 06/01/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định hướng dẫn và thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (GDĐH). Hội nghị được tổ chức trực tuyến với 06 đầu cầu tại 06 địa điểm: Hà Nội, Thái Nguyên, Huế, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ. GS.TS. Phùng Xuân Nhạ, Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tham dự và chủ trì Hội nghị.

 

Hội nghị trực tuyến tại đầu cầu Huế

 

Tại đầu cầu Huế (được đặt tại trụ sở Đại học Huế) có PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Đại học Huế chủ trì với sự tham dự của các đại biểu các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế; lãnh đạo các trường đại học thành viên, đơn vị trực thuộc Đại học Huế.

 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GDĐH năm 2018 đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng thúc đẩy thực hiện tự chủ đại học, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để nâng cao chất lượng GDĐH, thực hiện hội nhập quốc tế và đáp ứng tốt hơn nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, chất lượng cao cho nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Để triển khai thực hiện Luật, ngày 30/12/2019 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2019/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GDĐH, bao gồm 20 điều quy định các nội dung mà Luật đã giao Chính phủ hướng dẫn. Nghị định đã quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành những nội dung chính căn bản về 4 nhóm vấn đề: (1) Hệ thống cơ sở GDĐH gồm: tên của cơ sở GDĐH; chuyển đổi cơ sở GDĐH tư thục sang tư thục hoạt động không vì lợi nhuận; chuyển trường đại học thành đại học và thành lập trường thuộc cơ sở GDĐH; liên kết các trường đại học thành đại học; công nhận cơ sở GDĐH định hướng nghiên cứu; (2) Về hội đồng trường và hiệu trưởng các cơ sở GDĐH; (3) Quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình, hệ thống văn bằng, chứng chỉ GDĐH và một số vấn đề khác… được Luật quy định hướng dẫn.

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, GS.TS. Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Hội nghị triển khai Nghị định hướng dẫn và thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GDĐH được tổ chức lần này là rất cần thiết nhằm quán triệt, triển khai đồng bộ các nội dung của Luật tại các cơ sở giáo dục đại học trong nước. Bộ trưởng đề nghị sau Hội nghị này, các cơ sở giáo dục đại học trong nước cần tổ chức thêm các hội nghị cấp trường nhằm quán triệt, phổ biến sâu rộng đến từng tổ chức, đoàn thể, cá nhân trong mỗi trường đại học.

 

PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Đại học Huế chủ trì Hội nghị tại đầu cầu Huế

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe TS. Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học báo cáo các nhiệm vụ cần triển khai theo quy định của Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GDĐH, với các nội dung: thành lập và kiện toàn Hội đồng trường; hướng dẫn về hệ thống cơ sở giáo dục đại học; quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình; hệ thống văn bằng giáo dục đại học; hướng dẫn tổ chức thực hiện.

 

Hội nghị đã nghe các ý kiến thảo luận của các đại biểu tham gia tại 6 đầu cầu của cả nước với các nội dung: các giải pháp thực hiện Luật GDĐH và Nghị định 99/2019/NĐ-CP; các ý kiến về Hội đồng trường theo Luật và Nghị định; về đầu tư, xây dựng đại học nghiên cứu; mô hình đại học hai cấp; thực hiện Luật GDĐH đối với các trường đại học tư thục…

 

Trần Đức

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×