English | Français   rss
Liên kết
Lịch tuyển sinh đại học hệ chính quy của Đại học Huế năm 2021 (04-08-2021 08:22)
Góp ý

Lịch tuyển sinh đại học hệ chính quy của Đại học Huế năm 2021 (điều chỉnh, bổ sung theo công văn số 3190/BGDĐT - GDĐH ngày 30/7/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông báo số 570/ĐHH-ĐTCTSV ngày 23/4/2021 của Giám đốc Đại học Huế).

 

Chi tiết xem file đính kèm./.

Các tin mới hơn
Các tin đã đăng
Liên kết
×