English | Français   rss
Liên kết
Công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học hệ chính quy theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên và nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề (26-08-2021 17:20)
Góp ý

Chi tiết xem file đính kèm./.

Các tin đã đăng
Liên kết
×