English | Français   rss
Liên kết
Công bố danh sách thí sinh được ưu tiên xét tuyển vào các ngành đào tạo đại học hệ chính quy của Đại học Huế năm 2021 (15-09-2021 19:03)
Góp ý

 

Đại học Huế công bố danh sách thí sinh được ưu tiên xét tuyển vào các ngành đào tạo đại học hệ chính quy của Đại học Huế năm 2021. 

 

Chi tiết xem file đính kèm. 

Các tin đã đăng
Liên kết
×