English | Français   rss
Liên kết
Thông báo kết quả điểm tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2021 (10-05-2021 11:15)
Góp ý

Đại học Huế thông báo kết quả điểm tuyển sinh cao học lần 1 năm 2021 tại các địa chỉ:

2. http://tuyensinh.hueuni.edu.vn tiếp theo click vào banner "XEM ĐIỂM THI CAO HỌC"

3. Hoặc Xem chi tiết tại file đính kèm.

Thời gian nhận đơn phúc khảo xem chi tiết file đính kèm!

 
Các tin mới hơn
Liên kết
×