English | Français   rss
Liên kết
Thông báo tuyển sinh cao học lần 2 năm 2020 của Đại học Huế (03-07-2020 12:10)
Góp ý

Đại học Huế thông báo tuyển sinh cao học lần 2 năm 2020 gồm 73 ngành vào các trường đại học thành viên và khoa thuộc Đại học Huế: (chi tiết xem file đính kèm).

1. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày thông báo tuyển sinh đến hết ngày 04/9/2020.

2. Lịch thi:

- Buổi sáng ngày 03/10/2020: thi môn Ngoại ngữ.

- Buổi chiều ngày 03/10/2020: thi môn Cơ sở ngành.

- Buổi sáng ngày 04/10/2020: thi môn Chủ chốt.

 

Các tin mới hơn
Liên kết
×