English | Français   rss
Liên kết
Thông báo kết quả điểm tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2020 (05-06-2020 15:01)
Góp ý

 

Đại học Huế thông báo kết quả điểm tuyển sinh cao học lần 1 năm 2020 tại các địa chỉ:

 

1. http://dkxt.hueuni.edu.vn/xemdiemcaohoc

 

2. http://tuyensinh.hueuni.edu.vn tiếp theo click vào banner "XEM ĐIỂM THI CAO HỌC"

 

3. Hoặc Xem chi tiết tại file đính kèm.

 
Liên kết
×