English | Français   rss
Liên kết
Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020 của Đại học Huế (10-06-2020 15:59)
Góp ý

 

Đại học Huế thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020 vào các trường đại học thành viên, khoa trực thuộc, phân hiệu tại Quảng Trị. 

 

Chi tiết thông báo tuyển sinh xem file đính kèm. 

 

 

Các tin mới hơn
Liên kết
×