English | Français   rss
Liên kết
203 cán bộ, giảng viên tham gia kiểm tra công tác coi thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế (07-08-2020 17:19)
Góp ý

 

Thực hiện quyết định phân công cơ sở giáo dục tham gia đoàn kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, Đại học Huế đã có quyết định cử 203 cán bộ, giảng viên tham gia kiểm tra công tác coi thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

 

Cụ thể, có 56 cán bộ, giảng viên Trường ĐH Sư phạm, Đại học Huế tham gia đoàn kiểm tra tại tỉnh Quảng Bình cùng với Trường ĐH Hà Tĩnh, do Trường ĐH Sư phạm, Đại học Huế làm trưởng đoàn. Trường ĐH Khoa học, Đại học Huế có 40 cán bộ, giảng viên tham gia đoàn kiểm tra tại tỉnh Quảng Trị cùng với Trường ĐH Quảng Bình, do Trường ĐH Khoa học, Đại học Huế làm trưởng đoàn. Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế có 66 cán bộ, giảng viên tham gia đoàn kiểm tra tại tỉnh Thừa Thiên Huế cùng với 41 cán bộ, giảng viên  Trường ĐH Y Dược, Đại học Huế, do Trường ĐH Nông Lâm làm trưởng đoàn.

 

Các sở giáo dục và đào tạo có trách nhiệm phối hợp với các đoàn kiểm tra đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

 

PV

Các tin mới hơn
Các tin đã đăng
Liên kết
×