English | Français   rss
Liên kết
Thông báo xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào các ngành đào tạo của Đại học Huế trong kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020 (11-06-2020 16:26)
Góp ý

 

Đại học Huế thông báo về việc xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào các ngành đào tạo của Đại học Huế trong kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020

 

Chi tiết thông báo xem file đính kèm:

 

TB_Tuyenthang_UTXT_2020.pdf
 PHU_LUC_TT_UTXT.pdf

Các tin mới hơn
Liên kết
×