English | Français   rss
Liên kết
Thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh và dự bị tiến sĩ năm 2021 (25-01-2021 09:56)
Góp ý

 

Đại học Huế thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh và dự bị tiến sĩ của 51 ngành đào tạo tại các đơn vị đào tạo thành viên và trực thuộc năm 2021 như sau:

 

Chi tiết xem file đính kèm./.

Các tin đã đăng
Liên kết
×