English | Français   rss
Liên kết
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với các nhóm ngành đào tạo giáo viên và nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề trình độ đại học năm 2020 (17-09-2020 13:56)
Góp ý

 

Ngày 17/9/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành quyết định 2669/QĐ-BGD-ĐT về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với các nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng năm 2020 và quyết định 2670/QĐ-BGD-ĐT về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề trình độ đại học năm 2020.

 

Chi tiết xem file đính kèm. 

Các tin đã đăng
Liên kết
×