English | Français   rss
Liên kết
Thông báo Tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2021 của Đại học Huế (11-01-2021 16:30)
Góp ý

Đại học Huế thông báo Tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2021 gồm 81 ngành vào các đơn vị thành viên và thuộc Đại học Huế: (chi tiết xem file đính kèm).

1. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày thông báo tuyển sinh đến hết ngày 05/03/2021.

2. Lịch thi:

- Buổi sáng ngày 17/4/2021: thi môn Ngoại ngữ;

- Buổi chiều ngày 17/4/2021: thi môn Cơ sở ngành;

- Buổi sáng ngày 18/4/2021: thi môn Chủ chốt;

- Buổi chiều ngày 18/4/2021Dự phòng.

3. Địa điểm phát hành và thu nhận hồ sơ dự thi (chi tiết theo file đính kèm).

 

 

 
Các tin đã đăng
Liên kết
×