English | Français   rss
Liên kết
Thông báo về khen thưởng khuyến khích tài năng năm 2020 (16-10-2020 21:00)
Góp ý

Ngày 15/10/2020, Giám đốc Đại học Huế đã ban hành Công văn số 1609/ĐHH-VP về việc khen thưởng khuyến khích tài năng năm 2020 nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (đính kèm). Đại học Huế đề nghị các đơn vị thông báo cho toàn thể viên chức, người lao động của đơn vị mình đăng ký xét và nộp hồ sơ đề nghị xét khen thưởng của đơn vị về Văn phòng Đại học Huế đúng hạn ghi trong Công văn.

 

Theo Quy định về quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng khuyến khích tài năng Đại học Huế ban hành theo Quyết định số 1488/QĐ-ĐHH ngày 09/10/2020 của Giám đốc Đại học Huế, đợt khen thưởng nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 sẽ dành cho các thành tích sau: nâng cao trình độ chuyên môn; đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS; đạt các giải thưởng và công bố khoa học.

 

Riêng đối với thành tích công bố khoa học, để thuận tiện cho việc kê khai và tổng hợp, đề nghị các cá nhân tiến hành kê khai trực tuyến qua mẫu theo các đường link đưới đây:

 

- Phiếu kê khai bài báo xét thưởng cá nhân: https://forms.gle/cLCkcbWi1iZQMaDJA

 

- Phiếu kê khai bài báo xét thưởng theo nhóm: https://forms.gle/sYLRp3C31vhDh7F76

 

(Chú ý: đăng nhập mẫu bằng email công vụ user@hueuni.edu.vn; mẫu sẽ đóng lúc 17g00 ngày 29/10/2020 để các đơn vị có thời gian tổng hợp hồ sơ).

 

Các tin mới hơn
Liên kết
×