English | Français   rss
Liên kết
Từ ngày 11/5/2020, Đại học Huế bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký dự thi các môn năng khiếu, xét tuyển dựa vào học bạ (11-05-2020 16:42)
Góp ý

Ngày 08/5/2020, Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế đã có thông báo số 08/TB-HĐTSĐH về việc nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt 1 theo phương thức xét kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ) và thông báo số 09/TB-HĐTSĐH về việc đăng ký dự thi tuyển sinh các môn năng khiếu vào Đại học Huế năm 2020. 

 

Xem toàn văn thông báo tại file đính kèm. 

 

Liên kết
×