English | Français   rss
Liên kết
Từ ngày 11/5/2020, Đại học Huế bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký dự thi các môn năng khiếu, xét tuyển dựa vào học bạ (11-05-2020 16:42)
Góp ý

Ngày 08/5/2020, Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế đã có thông báo số 08/TB-HĐTSĐH về việc nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt 1 theo phương thức xét kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ) và thông báo số 09/TB-HĐTSĐH về việc đăng ký dự thi tuyển sinh các môn năng khiếu vào Đại học Huế năm 2020. 

 

Xem toàn văn thông báo tại file đính kèm. 

 

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×