English | Français   rss
Liên kết
Văn bản quy định về học bổng khuyến khích học tập (07-07-2017 11:14)
Góp ý

 

Quy định của bộ Giáo dục và đào tạo và của Đại học Huế về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên

STT

Ký, mã hiệu

Tên văn bản

Ghi chú

 

 1

 

28/VBHN-BGDĐT

Quyết định về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

 

 

2

1336/QĐ-ĐHH

quy định về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên trong các trường đại học thành viên, phân hiệu và khoa trực thuộc Đại học Huế từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021.

 

 

 

 

 

Liên kết
×