English | Français   rss
Liên kết
Văn bản quy định về học bổng và trợ cấp xã hội (07-07-2017 15:54)
Góp ý

 

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập.

STT

Ký, mã hiệu

Tên văn bản

Ghi chú

 

 

 1

 

 

 

53/1998/TT-LT/BGD&ĐT-BTC-BLĐ-TB&XH

 

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg  ngày 23/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập

 

 

 2

 

18/2009/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

 

Thông tư liên tịch sửa đổi và bổ sung khoản 4 mục I Phần II Thông tư Liên tịch số 53/1998/TTLT/ BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

 

 

 

 

 

 

 

Liên kết
×