English | Français   rss
Liên kết
Văn bản quy định về xã đặc biệt khó khăn
Góp ý

 

Văn bản quy phạm pháp luật mới có liên quan đến danh mục thôn, xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư chương trình 135 giai đoạn 2017-2020

 

Căn cứ các văn bản quy định hiện hành về chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập hiện nay có văn bản quy phạm pháp luật mới có liên quan đến danh mục thôn, xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 ĐH Huế thông báo tới các đơn vị để biết và quan tâm thực hiện để đảm bảo quyền lợi cho sinh viên.

1. Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ

2. Quyết định số 414/QĐ-UBDT ngày 11 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Nội dung cụ thể tham khảo tại file đính kèm.

TTP

Liên kết
×