English | Français   rss
Liên kết
Tín dụng đối với học sinh, sinh viên (07-07-2017 14:22)
Góp ý

 

Hướng dẫn các thủ tục về vay vốn, tín dụng đối với học sinh, sinh viên. 

STT

Ký, mã hiệu

Tên văn bản

Ghi chú

 

1

 

157/2007/QĐ-TTg

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên

 

  

2

 

10607/BGDĐT-KHTC

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên

 

 

3

 

7375/BGDĐT-CTHSSV

Công văn về việc giấy xác nhận và cam kết trả nợ vay vốn tín dụng đối với học sinh, sinh viên.

 

 

 

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×