English | Français   rss
Liên kết
Thông báo điều chỉnh ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 (09-07-2018 16:38)
Góp ý

 

Ngày 9/7/2018, Đại học Huế đã có thông báo điều chỉnh ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018. Theo đó, có 11989 chỉ tiêu xét theo kết quả thi THPT Quốc gia, 549 chỉ tiêu theo phương thức khác. 

Xem chi tiết ở file đính kèm.

Liên kết
×