English   rss
Liên kết
Tuyển sinh Đại học Huế 2018: Những điểm mới (phần 2) (09-01-2018 23:37)

Năm 2018, Đại học Huế dự kiến tuyển sinh 12.250 chỉ tiêu cho 118 ngành đào tạo đại học của 08 trường đại học thành viên, 02 khoa trực thuộc, 01 Phân hiệu bao gồm: Trường Đại học Luật (DHA), Trường Đại học Khoa học (DHT), Trường Đại học Kinh tế (DHK), Trường Đại học Nghệ thuật (DHN), Trường Đại học Ngoại ngữ (DHF), Trường Đại học Nông Lâm (DHL), Trường Đại học Sư phạm (DHS), Trường Đại học Y Dược (DHY), Khoa Du lịch (DHD), Khoa Giáo dục Thể chất (DHC) và Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị (DHQ).

 

Đối với các ngành tuyển sinh năng khiếu

 

1. Ngành Kiến trúc của Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

- Phương thức xét tuyển: Dựa vào kết quả Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 kết hợp với thi tuyển năng khiếu.

- Nội dung thi năng khiếu:Vẽ Mỹ thuật (Vẽ Tĩnh vật) hệ số 1.5, điều kiện xét tuyển là điểm môn Vẽ Mỹ thuật chưa nhân hệ số phải >=5.0.

- Ngoài các môn thi văn hóa, thí sinh phải thi môn Vẽ Mỹ thuật do Đại học Huế tổ chức theo quy định hoặc sử dụng kết quả thi môn năng khiếu của Hội đồng tuyển sinh các trường: Đại học Kiến trúc Hà Nội, Đại học Xây dựng Hà Nội, Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng cấp để đăng ký xét tuyển.

 

2 Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế

- Phương thức xét tuyển: Dựa vào kết quả Kỳ thi THPT quốc gia hoặc dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT kết hợp với thi tuyển năng khiếu.

- Các môn năng khiếu(Tượng Tròn, Phù điêu hoặc Hình họa, Trang trí) thời gian thi giảm từ 09 tiếng đồng hồ xuống còn 04 tiếng (không thi vẽ mẫu người).

- Điểm năng khiếu hệ số 1 và điều kiện xét tuyển là điểm các môn năng khiếu >=5.0.

- Ngoài môn thi văn hóa, thí sinh phải thi các môn năng khiếu (Hình họa,Trang trí hoặc Tượng tròn, Phù điêu) do Đại học Huế tổ chức theo quy định hoặc sử dụng kết quả các môn thi năng khiếu là Hình Họa, Trang trí hoặc Hình họa, Bố cục hoặc Tượng tròn, Phù điêu do Hội đồng tuyển sinh các trường đại học trên toàn quốc cấp để đăng ký xét tuyển.

 

3. Khoa Giáo dục Thể chất, Đại học Huế

- Phương thức xét tuyển: Dựa vào kết quả Kỳ thi THPT quốc gia hoặc dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ) kết hợp với thi tuyển năng khiếu.

- Các môn năng khiếu của Khoa Giáo dục Thể chất từ 03 nội dung giảm còn 02 nội dung: Bật xa tại chỗ (hệ số 0.4); Chạy 100m (hệ số 0.6).

- Điểm năng khiếu hệ số 1, điều kiện xét tuyển là điểm môn năng khiếu phải >=5.0.

- Ngoài các môn thi văn hóa, thí sinh phải thi các môn năng khiếu do Đại học Huế tổ chức theo quy định hoặc sử dụng kết quả môn thi năng khiếu (Bật xa tại chỗ; Chạy 100m) do Hội đồng tuyển sinh các trường đại học công lập trên toàn quốc cấp để đăng ký xét tuyển.

- Thí sinh phải đạt yêu cầu về kiểm tra thể hình theo quy định mới được dự thi các môn năng khiếu (Thí sinh có thể hình cân đối, không dị hình, dị tật, nam cao 1,65m và nặng 45kg trở lên; nữ cao 1,55m và nặng 40kg trở lên).

 

Chú ý:  Thí sinh bị điểm 0 (không) môn năng khiếu nếu bỏ thi ít nhất một trong ba nội dung trên.

 

4. Lịch thi các môn năng khiếu:

Thời gian tổ chức thi các môn năng khiếu của Trường Đại học Nghệ thuật (H), Khoa Giáo dục Thể chất (T), ngành Kiến trúc của Trường Đại học Khoa học (V), ngành Giáo dục mầm non của Trường Đại học Sư phạm (M) dự kiến sau kỳ thi THPT quốc gia năm 2018  là hai ngày.

 

(tiếp theo phần 3)

 

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

 

Ban Tư vấn và quảng bá tuyển sinh Đại học Huế: tuvantuyensinhdhh@hueuni.edu.vn

 

Liên kết
×