English | Français   rss
Liên kết
Công bố điểm trúng tuyển bổ sung đợt 1 tuyển sinh vào Đại học Huế hệ chính quy năm 2021 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (06-10-2021 18:37)
Góp ý

Đại học Huế công bố Quyết định về việc công bố điểm trúng tuyển bổ sung đợt 1 tuyển sinh vào Đại học Huế hệ chính quy năm 2021 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021

 

Chi tiết xem file đính kèm./. 

 

 

Các tin đã đăng
Liên kết
×