English | Français   rss
Liên kết
Thông báo gia hạn thời gian báo cáo hồ sơ xét tuyển cao học đợt 1 năm 2022 (13-04-2022 09:43)
Góp ý

Căn cứ tình hình tiếp nhận và xử lý hồ sơ để chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2022 của các đơn vị đào tạo, Hội đồng tuyển sinh sau đại học năm 2022 của Đại học Huế (Hội đồng tuyển sinh) thông báo kế hoạch báo cáo hồ sơ dự tuyển, gia hạn thời gian thu nhận hồ sơ dự tuyển và công tác xét tuyển cao học đợt 1 năm 2022.

 

1. Thời gian kết thúc thu nhận và báo cáo hồ sơ dự tuyển

 

- Các đơn vị tiếp tục hoàn thiện danh sách và hồ sơ dự tuyển hiện có và gửi Hội đồng tuyển sinh đúng theo thời gian quy định tại công văn số 02/HĐTSSĐH ngày 21/3/2022 của Hội đồng tuyển sinh.

- Tiếp tục thu nhận hồ sơ bổ sung đến hết ngày 28/4/2022, lập danh sách và scan hồ sơ bổ sung theo quy định tại mục 1, 2 và 3 công văn số 02/HĐTSSĐH ngày 21/3/2022 của Hội đồng tuyển sinh, báo cáo Hội đồng tuyển sinh (qua Tổ thư ký Hội đồng tuyển sinh) trước 17g00 ngày 29/4/2022.

 

2. Dự kiến thời gian xét tuyển: Bắt đầu từ ngày 10/5/2022

 

Chi tiết xem file đính kèm./.

Các tin mới hơn
Các tin đã đăng
Liên kết
×