English | Français   rss
Liên kết
Thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh và dự bị tiến sĩ năm 2021 của Đại học Huế (18-10-2021 15:35)
Góp ý

 

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành theo Thông tư số 18/2021/TT - BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quyết định số 1528/QĐ-ĐHH ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Giám đốc Đại học Huế về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ, Đại học Huế thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh và dự bị tiến sĩ năm 2021 (thông báo này thay thế cho thông báo số 95/TB-ĐHH ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Đại học Huế) như sau: 

 

Chi tiết xem file đính kèm./.

Các tin mới hơn
Các tin đã đăng
Liên kết
×