English | Français   rss
Liên kết
Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế công bố Quyết định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 (24-05-2024 08:08)
Góp ý

 

Ngày 23/5/2024, Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế đã tổ chức công bố Quyết định chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự có đồng chí Bùi Văn Lợi, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Huế, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế và các đồng chí đảng ủy viên Cơ quan Đại học Huế.

 

Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế trao Quyết định chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Đại học Huế nhiệm kỳ 2020-2025

 

Ngày 09/5/2024, Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế đã ban hành Quyết định số 254-QĐ/ĐU và Quyết định số 255-QĐ/ĐU về việc chỉ định đồng chí Lê Văn Bình, Phó trưởng Ban Kế hoạch Tài chính và Cơ sở vật chất Đại học Huế và đồng chí Nguyễn Quang Lịch, Khoa trưởng Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Đại học Huế nhiệm kỳ 2020-2025.

Các tin đã đăng
Liên kết
×