English | Français   rss
Liên kết
Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế (23-05-2024 11:18)
Góp ý

Chiều 21/5, Đoàn công tác của Tỉnh ủy do đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì đã có buổi khảo sát về việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU của Tỉnh ủy khóa XVI tại Đảng ủy trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế.

Đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị

 

Đồng chí Lê Anh Phương, Phó Bí thư Phụ trách Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế phát biểu tại buổi làm việc

 

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo nhà trường cho biết, thời gian qua, trường đã tích cực, chủ động tham gia ngay từ những ngày đầu công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Về kết quả thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU của Tỉnh ủy, đến năm 2024, Trường Đại học Sư phạm có 26 ngành đào tạo trình độ đại học, 30 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ và 12 ngành đào tạo trình độ tiến sĩ; chất lượng đào tạo tiếp tục được giữ vững và nâng cao; tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm đạt gần 90%. Trường cũng đã hoàn thiện Đề án phát triển Trường trở thành Trường Đại học Sư phạm trọng điểm quốc gia. Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong công tác lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy; đại diện trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế cũng có những băn khoăn những khó khăn, vướng mắc hiện nay như vấn đề kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng, việc làm của sinh viên tốt nghiệp đại học còn khó khăn do chủ trương tinh giản biên chế…

 

Với những khó khăn, vướng mắc mà Trường Đại học Sư phạm đã đề cập, lãnh đạo Đại học Huế cũng đưa ra hướng tháo gỡ, trên tinh thần thống nhất, tạo nguồn lực đầu tư; hoàn thành mạng lưới quản lý; nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu; mở ra hướng giáo dục mở. Các thành viên trong Đoàn công tác cũng đã trao đổi, tháo gỡ những vấn đề cần quan tâm; nghiên cứu đề xuất thêm các phương án để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao.

 

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ khẳng định, toàn tỉnh đã và đang để thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng là, tập trung lãnh, chỉ đạo để thực hiện đạt kết quả cao nhất Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn, quá trình triển khai Nghị quyết cần có hình thức triển khai phù hợp để lan tỏa để nghị quyết Tỉnh ủy đến từng đảng viên trong Đảng ủy nhà trường; Trường Đại học Sư phạm sớm kiện toàn bộ máy; mở rộng các ngành nghề, tạo điều kiện cho giảng viên phát triển và sinh viên có cơ hội phát triển; sớm hoàn thành Đề án liên quan đến đào tạo chất lượng cao; quan tâm công tác phát triển đảng viên; có cơ chế để các đoàn thể có cơ hội phát huy tham gia tích cực các hoạt động xã hội như phong trào Chủ nhật Xanh, đền ơn đáp nghĩa…

 

Theo http://tinhuytthue.vn

 

 

Các tin đã đăng
Liên kết
×