English | Français   rss
Liên kết
Công đoàn Đại học Huế: Ký kết chăm sóc sức khỏe cho viên chức, người lao động (26-10-2023 14:28)
Góp ý

Sáng 26/10, Công đoàn Đại học Huế ký kết với Công ty TNHH Medlatec Thừa Thiên Huế về gói xét nghiệm và khám sức khỏe cho viên chức, người lao động Đại học Huế.

 

Công tác chăm sóc sức khỏe cho viên chức, người lao động Đại học Huế luôn được Lãnh đạo Đại học Huế và Công đoàn Đại học Huế quan tâm và triển khai định kỳ hàng năm. Năm 2022, Công đoàn ĐHH và Công ty TNHH Medlatec Thừa Thiên Huế đã ký kết, xây dựng và triển khai kế hoạch xét nghiệm, kiểm tra sức khỏe cho đoàn viên, viên chức và người lao động của các đơn vị trong ĐHH và đã đạt được nhiều kết quả, được đoàn viên, VC, NLĐ đánh giá cao trong việc xét nghiệm, chăm sóc sức khỏe.

 

Đợt này, Công đoàn ĐHH tổ chức ký kết với Công ty TNHH Medlatec Thừa Thiên Huế với trị giá tài trợ là 580 triệu đồng, cụ thể 4.000 xét nghiệm miễn phí gồm xét nghiệm Tổng phân tích máu 25 chỉ số (TPT25) và Chức năng Thận (Ure - Creatinin) nhằm tiếp tục chăm sóc sức khỏe cho VC, NLĐ ĐHH trong năm 2023.  Hai bên cũng thỏa thuận về việc hợp tác các nội dung có liên quan trong  những năm tiếp theo. 

 

Công đoàn ĐHH đã hướng dẫn, thông tin đến 15 công đoàn cơ sở trực thuộc, đoàn viên, VC, NLĐ để biết, tham gia chương trình; Phân bổ số lượng 4.000 gói xét nghiệm miễn phí Tổng phân tích máu 25 chỉ số (TPT25) và Chức năng Thận (Ure - Creatinin) về các công đoàn cơ sở trực thuộc. 

 

 

Liên kết
×