English | Français   rss
Liên kết
Đảng ủy Đại học Huế sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 (26-07-2023 11:32)
Góp ý

Ngày 25/7/2023, Đảng ủy Đại học Huế đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, khóa XI và tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/ĐU của Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Huế khóa V. Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Lê Anh Phương, Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế; TS. Bùi Văn Lợi, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Huế; các đồng chí Đảng ủy viên Đảng ủy Đại học Huế; Trưởng, Phó các ban xây dựng Đảng của Đảng ủy; đại diện các tổ chức Đoàn thể; đại diện lãnh đạo các văn phòng, ban chức năng Đại học Huế; Bí thư đảng ủy, chi ủy cơ sở và Chủ tịch Hội đồng trường; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách các trường đại học thành viên.

 

 

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy Đại học Huế đã thực hiện tốt các nhiệm vụ trên các mặt công tác xây dựng Đảng và các nhiệm vụ chính trị của Đại học Huế:

 

Thực hiện tốt việc quán triệt, cụ thể hóa đầy đủ, có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, quy định, chỉ thị của Trung ương khóa XIII về công tác tổ chức xây dựng Đảng; thực hiện đồng bộ ở các cấp việc triển khai 05 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Các cấp ủy Đảng tập trung vào các trọng tâm: Triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp; thực hiện nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, phát huy dân chủ trong sinh hoạt đảng; đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng; đẩy mạnh hoạt động nêu gương của bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị về đạo đức, lối sống, tác phong công tác; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm và nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp công tác giữa cấp ủy với lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Công tác phát triển đảng viên, quản lý đảng viên, nhất là đảng viên sinh viên được quan tâm chú trọng đúng mức, trong 6 tháng đã kếp nạp gần 50 đảng viên mới, trong đó có 37 đảng viên mới là sinh viên. Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị… Đảng ủy Đại học Huế đã lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác tái cấu trúc Đại học Huế: thành lập Viện Chuyển đổi số và Học liệu - Đại học Huế và Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội - Đại học Huế; đổi tên Trung tâm Khảo thí – Đại học Huế thành Viện Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục - Đại học Huế…

 

Thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, hơn 10 năm qua, Đại học Huế đã đạt được nhiều thành tựu trên các mặt công tác: năng lực quản trị đại học đã được đổi mới và nâng cao, việc phân cấp, phân quyền giữa các chủ thể trong đại học được xác định rõ ràng hơn tạo thuận lợi cho công tác quản trị, quản lý, điều hành trong các hoạt động. Nhờ thực hiện tốt những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, trong những năm qua, Đại học Huế đã luôn duy trì thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng đại học QS châu Á (thuộc top 350-500 châu Á, thứ 5-6 Việt Nam), xếp hạng Webometrics (thứ 16 Việt Nam năm 2016, thứ 12 năm 2017, thứ 8 năm 2018 và 2019, thứ 7 năm 2020). Theo bảng xếp hạng đại học QS châu Á 2023, ĐHH đã tiến từ vị trí 401-450 lên vị trí 351-400 châu Á, xếp thứ 61 khu vực Đông Nam Á và thứ 6 Việt Nam; cùng với sự kiện lần đầu tiên có tên trong bảng xếp hạng đại học uy tín thế giới THE 2023, Đại học Huế đang cho thấy sự tiến bước vững chắc hướng  đến mục tiêu phát triển thành Đại học Quốc gia theo Nghị quyết 54/TW/2019 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 83/BCS-CP/2020 của Chính phủ.

Trong thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/ĐU, ngày 28/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Huế khóa V về công tác cán bộ Đại học Huế giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030, Đảng ủy Đại học Huế đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp về công tác cán bộ nhằm mục tiêu chung là nâng bậc xếp hạng Đại học Huế vào tốp 5 ở Việt Nam, tốp 300 các trường đại học ở Châu Á. Và các mục tiêu cụ thể có tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ 30% đến nay đạt gần 42% vượt chỉ tiêu là 12 %, cụ thể thời điểm 7/2016 số giảng viên có trình độ tiến sĩ là 540 người thì đến nay có 780 tiến sĩ, 15 bác sĩ chuyên khoa II. Số lượng và chất lượng giảng viên sử dụng thành thạo ngoại ngữ trong chuyên môn, giao tiếp và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học được tăng lê đáng kể; giảng viên, nghiên cứu viên cơ hữu tham gia nghiên cứu khoa học có bài báo, công trình công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong và ngoài nước tăng lên hằng năm...

 

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS. Lê Anh Phương, Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế đã xác định mục tiêu lớn nhất của Đại học Huế trong thời gian tới là tập trung mọi nguồn lực phát triển thành Đại học Quốc gia. Để thực hiện mục tiêu đó, Đảng ủy Đại học Huế cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn bộ hệ thống chính trị trong Đại học Huế thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong toàn Đại học Huế phấn đấu vì mục tiêu chung là phát triển Đại học Huế trở thành Đại học Quốc gia Huế theo tinh thần Nghị quyết 54 năm 2019 và Nghị quyết 26 năm 2022 của Bộ Chính trị; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các kết luận, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy và Đảng ủy Đại học Huế, trong đó có Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Nghị quyết  số 15-NQ/ĐU của Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Huế khóa V...

 

Đoàn đã đến và dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn, nơi quy tụ hơn 10.000 phần mộ các anh hùng liệt sỹ từ khắp mọi miền của Tổ quốc đã chiến đấu, hi sinh vì độc lập tự do cho Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân

PGS.TS. Lê Anh Phương, Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế dâng hương tại bức Phù điêu của ngành Giáo dục và Đào tạo tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn

 

Trước đó, vào sáng ngày 25/7/2023 đoàn Lãnh đạo Đại học Huế do PGS.TS. Lê Anh Phương – Phó bí thư phụ trách Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế dẫn đầu đã dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các anh hùng liệt sỹ, các thế hệ cha anh đã ngã xuống, quên mình vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và vì hạnh phúc của nhân dân tại Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 -27/7/2023).

 

VP ĐUHĐ&ĐT

Liên kết
×