English | Français   rss
Liên kết
Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 (26-01-2024 17:35)
Góp ý

Ngày 26/1/2024, Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Lê Anh Phương, Phó Bí thư Phụ trách Đảng ủy Đại học Huế, Giám đốc Đại học Huế, Thủ trưởng Cơ quan Đại học Huế; TS. Bùi Văn Lợi, Phó  Bí thư Đảng ủy Đại học Huế, Phó Giám đốc Đại học Huế; Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế; TS. Đỗ Thị Xuân Dung, Phó Giám đốc Đại học Huế, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Đại học Huế; hơn 200 đảng viên thuộc các Đảng bộ bộ phận, Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế.

PGS.TS. Lê Anh Phương, Phó Bí thư Phụ trách Đảng ủy Đại học Huế; Giám đốc Đại học Huế phát biểu chỉ đạo hội nghị

 

TS. Bùi Văn Lợi, Phó Bí thư Đảng ủy Đại học Huế, Phó Giám đốc Đại học Huế; Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế báo cáo tại hội nghị

 

Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Ngô Văn Tuấn, 

 

Trao Giấy khen, tặng hoa chúc mừng của Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Đại học Huế cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2023

 

Đảng bộ Cơ quan Đại học Huế (ĐHH) là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ ĐHH, có 03 Đảng bộ bộ phận (Đảng bộ Bộ phận Khoa Giáo dục thể chất: gồm 06 chi bộ, 48 đảng viên; Đảng bộ bộ phận Trường Du lịch - ĐHH: gồm 07 chi bộ, 42 đảng viên; Đảng bộ bộ phận Phân hiệu ĐHH tại Quảng Trị: gồm 03 chi bộ, 27 đảng viên) và 14 chi bộ trực thuộc. Đảng bộ Cơ quan ĐHH có 238 đảng viên (235 đảng viên chính thức và 03 đảng viên dự bị). Trong đó, có 224 đảng viên là giảng viên, viên chức, người lao động và 13 đảng viên là sinh viên.

 

Năm 2023, Đảng ủy Cơ quan ĐHH chủ động, tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng. Về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Lãnh chỉ, đạo xây dựng, sửa đổi, bổ sung, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ĐHH, các trường đại học thành viên; các văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc, trực thuộc; quy định tuyển dụng, sử dụng viên chức, lao động hợp đồng; văn bản quản lý, điều hành, ủy quyền các đơn vị trực thuộc; quy định phân cấp ký, ban hành văn bản hành chính; quy trình xử lý công việc; các mẫu văn bản hành chính của ĐHH; Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và ban hành các quy định, nghị quyết: Quy định phân cấp quản lý cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử của Đảng ủy ĐHH theo tinh thần Quy định 80-QĐ/TW ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị và Quy định 1251-QĐ/TU ngày 30/3/2023 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế; Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHH quản lý theo Quy định 214-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Quy định của Tỉnh ủy.

 

Về công tác tổ chức xây dựng Đảng: hoàn thành công tác kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2023 theo quy định, trong đó có: 06 tổ chức đảng và 02 tổ chức đoàn thể xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 25 tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; 34 đảng viên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm.

 

Đảng ủy Cơ quan ĐHH đoàn kết, thể hiện rõ vai trò là hạt nhân chính trị, là nòng cốt trong việc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng cũng như thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Các đồng chí trong Ban Chấp hành phát huy tốt vai trò trách nhiệm trên các lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

 

Năm 2024, Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế đề ra các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm:

- Tiếp tục chỉ đạo chính quyền và các tổ chức đoàn thể triển khai sâu rộng, hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Biểu dương gương điển hình tiên tiến tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Xây dựng và thực hiện Chương trình công tác năm 2024 đảm bảo tiến độ, chất lượng theo quy định; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, của Đảng ủy ĐHH về công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Cơ quan Đại học Huế.

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn chỉnh Đề án xây dựng phát triển ĐHH thành Đại học Quốc gia. Trình Chính phủ; bổ sung, hoàn thiện Đề án tái cấu trúc ĐHH xứng tầm Đại học Quốc gia.

- Thực hiện công tác quy hoạch và rà soát bổ sung quy hoạch viên chức quản lý các đơn vị trực thuộc, thuộc ĐHH nhiệm kỳ 2021-2026 và 2026-2031.

- Xin chủ trương, thực hiện quy trình bầu bổ sung đảng ủy viên, ủy viên thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan ĐHH, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

 

Liên kết
×