English | Français   rss
Liên kết
Danh sách thí sinh đăng ký dự thi Đánh giá năng lực Ngoại ngữ làm điều kiện xét tuyển cao học tại Đại học Huế, đợt tháng 6/2024 (05-06-2024 08:46)
Góp ý

 

Danh sách thí sinh đăng ký dự thi Đánh giá năng lực Ngoại ngữ làm điều kiện xét tuyển cao học tại Đại học Huế, đợt tháng 6/2024.

 

 

Thời gian: Thứ bảy, 08-06-2024

Địa điểm: Tầng 4 - Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

 

Danh sách thí sinh: xem file đính kèm./.

Các tin đã đăng
Liên kết
×