English | Français   rss
Liên kết
Đoàn đại biểu Hội sinh viên Đại học Huế tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam (10-12-2018 02:17)
Góp ý

Trong các ngày 9-11/12, đoàn đại biểu Hội Sinh viên Đại học Huế do TS, Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch dẫn đầu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023. 20 đại biểu đại diện cho hơn 50.000 sinh viên Đại học Huế với tinh thần và trách nhiệm là những đại biểu ưu tú, đoàn đại biểu của Hội Sinh viên Đại học Huế sẽ chuyển tải những thông điệp, chủ động học tập các mô hình, sáng kiến hay để xây dựng công tác Hội và phong trào sinh viên Đại học Huế trong nhiệm kỳ mới.

 

 

 

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023 là sự kiện chính trị quan trọng của sinh viên Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Hội và phong trào sinh viên. Đại hội diễn ra từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 12 năm 2018 tại Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 693 đại biểu đại diện cho gần 1,4 triệu hội viên và hơn 2,4 triệu sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước. Đại hội diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân ta ra sức thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2013 - 2018, xác định mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2018 - 2023, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tạo môi trường góp phần xây dựng lớp sinh viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống văn hóa, thể lực tốt, tích cực học tập, sáng tạo, xung kích, tình nguyện và hội nhập, tham gia tích cực sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đại hội hiệp thương bầu Ban Chấp hành, Ban Thư ký, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ban Kiểm tra Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023.

 

 

Trước thềm Đại hội X, đoàn đại biểu tham dự Đại hội đã có hoạt động chung, dâng hương tại Đài tưởng niệm Bắc Sơn và cùng các đoàn đại biểu vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chiều 9/12, ngay sau Khai mạc triển lãm “Khát vọng sinh viên Việt Nam”, phiên thứ nhất của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X diễn ra tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô. 

 

Nguyễn Quang

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×