English | Français   rss
Liên kết
Công bố kết quả sơ tuyển đợt 1 tuyển sinh vào đại học hệ chính quy năm 2022 của Đại học Huế theo phương thức xét kết quả học tập ở cấp THPT (30-06-2022 10:13)
Góp ý

 

Hội đồng tuyển sinh đại học Đại học Huế công bố kết quả sơ tuyển đợt 1 tuyển sinh vào đại học hệ chính quy năm 2022 theo phương thức xét kết quả học tập ở cấp THPT, cụ thể như sau:

 

Chi tiết xem file đính kèm./.

Các tin mới hơn
Liên kết
×