English | Français   rss
Liên kết
Học bổng đại học tại Trường Đại học Kyungnam College of Information & Technology (KIT), Hàn Quốc (10-09-2007 16:15)
Góp ý
Theo chương trình hợp tác giữa Đại học Huế và Trường Đại học Kyungnam College of Information & Technology (KIT), Hàn Quốc, KIT cung cấp 2 suất học bổng đại học cho cán bộ sinh viên Đại học Huế với các chuyên ngành sau:
<body>

Các chuyên ngành sinh viên nước ngoài có thể đăng ký

Mẫu cấp visa

Thời hạn nộp hồ sơ tại KIT : 15/11 cho khoá học Tháng 3 và ngày 15/5 cho khoá học Tháng 9.

 

Mọi chi tiết xin liên hệ :

Ban Hợp tác Quốc tế - Đại học Huế

Địa chỉ       :     3 Lê Lợi, Huế

Điện thoại  :     054.837072

Email        :     ofic@hueuni.edu.vn 

</body>
Liên kết
×