English | Français   rss
Liên kết
Học bổng dự bị đại học và đại học của Trường Đại học Phụ nữ Châu Á (06-10-2008 09:55)
Góp ý
Trường Đại học Phụ nữ Châu Á (The Asian University for Women -AUW) được sáng lập như một cơ sở đào tạo đại học dành riêng cho phụ nữ các nước châu Á. Cơ sở đào tạo đặt tại Chittagong, Bangladesh, AUW có mục đích trở thành trường đại học đầu tiên thuộc loại này: một trường có chất lượng cao nhất trong khu vực được thành lập nhằm mục đích duy nhất là dành cho việc giáo dục và phát triển khả năng lãnh đạo cho phụ nữ; một trường theo quan điểm quốc tế nhưng có cội rễ sâu sắc trong bối cảnh và khát vọng của các dân tộc ở châu Á, và đưa ra một mô hình giáo dục kết hợp giữa giáo dục tổng quát và đào tạo chuyên môn ở bậc đại học.
<body>

AWU là một tổ chức quốc tế và độc lập, được bảo đảm quyền tự chủ và tự do học thuật, được chính phủ Bangladesh tạo điều kiện hoạt động  trên đất nước Bangladesh theo Nghị quyết của Quốc hội năm 2006, được nhiều tổ chức và cá nhân trên thế giới hỗ trợ về tài chính, trong đó Quỹ Bill Gates và Melinda đã hỗ trợ trên 8 triệu USD. Quỹ Hỗ trợ Đại học Phụ Nữ Châu Á (Asian University for Women Support Foundation) có cơ sở đặt tại Massachussette, Hoa Kỳ chịu trách nhiệm vận động tài chính cũng như các nguồn lực trí tuệ để cung cấp cho hoạt động của nhà trường.  

Sau khi hoàn tất chương trình đào tạo bậc đại học về khoa học tự nhiên và các khoa học nhân văn, sinh viên sẽ được nhận bằng cử nhân về một trong các ngành sau: khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, hoặc nghệ thuật và khoa học nhân văn. Họ sẽ tốt nghiệp với một phẩm chất được các nhà tuyển dụng đánh giá cao, đồng thời những phẩm chất ấy cũng sẽ giúp họ hiểu biết và tạo ra ảnh hưởng đến những phong trào và xu hướng định hình xã hội mà họ đang sống cũng như định hình thế giới. Cùng với việc đạt được nền giáo dục ở đẳng cấp quốc tế, họ sẽ trở thành một phần trong mạng lưới cựu sinh viên của trường, những người sẽ trở thành các nhà lãnh đạo trong khu vực. Hơn nữa, AUW cũng quan tâm đến chương trình đào tạo thạc sĩ. Một chương trình đào tạo như vậy là Kỹ thuật Thông tin và Truyền thông, sẽ bắt đầu vào năm 2012 với sự tham gia liên kết của Trường Đại học Aalborg University tại Denmark.

Để bảo đảm cam kết của nhà trường về sự bình đẳng và đa dạng, AUW đồng thời cũng đưa ra Chương trình Dự bị Đại học, một chương trình chuẩn bị trong vòng một năm học nhằm giúp đào tạo thêm về tiếng Anh, toán và kỹ năng vi tính cho những em gái trẻ có nhiều hứa hẹn nhưng không có điều kiện học tập đầy đủ ở bậc trung học để đáp ứng những đòi hỏi của việc học tập tại đại học. Chương trình này tạo điều kiện cho những học sinh thuộc tầng lớp thấp có cơ hội được theo học tại AUW với trình độ khởi đầu ngang với những sinh viên khác. Chương trình này đã được bắt đầu vào tháng 3 năm 2008 với lớp đầu tiên gồm 130 sinh viên từ các nước Bangladesh, Cambodia, India, Nepal, Pakistan, and Sri Lanka.

Vào tháng 8 năm 2009, AUW sẽ nhận 200 sinh viên vào chương trình cử nhân năm thứ nhất và 100 sinh viên vào chương trình Dự bị Đại học

Cụ thể là, nhà trường có kế hoạch tuyển chọn hai nhóm sinh viên theo các tiêu chuẩn được nêu trong Phụ lục A:

A. Sinh viên lớp Dự bị Đại học: những em gái xuất thân trong hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, ở vùng sâu vùng xa, và/hoặc những em thuộc đối tượng nhập cư, những người không có điều kiện tiếp cận nền giáo dục trung học có chất lượng, nhưng có tiềm năng có thể học được tiếng Anh, toán, kỹ năng vi tính trong Chương trình Dự bị Đại học nhằm chuẩn bị cho họ bước vào Đại học. Chương trình Dự bị Đại học chỉ dành cho những em gái là người đầu tiên trong gia đình đặt chân vào đại học.  Nói chung, Chương trình Dự bị Đại học không nhận những em mà cha mẹ đã được học đại học hoặc có bằng cấp tương đương bậc đại học; những em có cha hoặc mẹ đã được học đại học phải nộp đơn trực tiếp vào chương trình cử nhân của AUW. 

B. Sinh viên trực tiếp vào thẳng Chương trình cử nhân của AUW: là những em gái đã được chuẩn bị chu đáo sau 12 năm học phổ thông, trong những trường có đào tạo về tiếng Anh, đã dự kỳ thi SAT và có điểm TOEFL hoặc IELTS nếu không học tại những trường dùng tiếng Anh làm ngôn ngữ giảng dạy cho mọi môn học.

Phụ lục A: Hướng dẫn tuyển chọn cụ thể

I. Đối tượng

Để nộp đơn vào chương trình Dự bị Đại học, các em cần đáp ứng những điều kiện sau:

 • Tuổi từ 17-25

 • Đã hoàn tất chương trình phổ thông 10+2 năm

 • Có điểm trung bình tốt nghiệp là 6 trong đó môn tiếng Anh ít nhất đạt điểm 6. Sinh viên chuyên toán cần bảo đảm ít nhất đạt được điểm 6 trong môn toán.

 • Cả cha và mẹ đều không có bằng cấp bậc đại học.

Để nộp đơn vào chương trình cử nhân của AUW, ứng viên cần có:

 • Tuổi từ 17-25

 • Đã hoàn tất chương trình phổ thông 10+2 năm

 • Có ít nhất một điểm A và 2 điểm B trong Trình độ A và đạt 6 môn trong Trình độ O, và/hoặc có kết quả thi của các kỳ thi chuẩn sau đây:

  • Scholastic Aptitude Test (SAT) Reasoning Test và yêu cầu gửi kết quả trực tiếp đến Đại học Phụ nữ Châu Á (Code=5769)

  • TOEFL (Test of English as a Foreign Language) và yêu cầu gửi kết quả trực tiếp đến Đại học Phụ nữ Châu Á (Code=5769)

  • IELTS (International English Language Testing System).  Ứng viên cần nêu rõ tên trường (Asian University for Women) và địa chỉ (Chittagong, Bangladesh).

 • Có điểm trung bình tốt nghiệp là 7 trong đó môn tiếng Anh ít nhất đạt điểm 7. Sinh viên chuyên toán cần bảo đảm ít nhất đạt được điểm 6 trong môn toán.  

  • Những em chưa đạt được trình độ A hoặc chưa có điểm các kỳ thi chuẩn trên đây sẽ được đánh giá qua kỳ kiểm tra đầu vào của AUW.

 II. Tiêu chí tuyển sinh

 • Thành tích học tập đã được khẳng định

 • Tiềm năng lãnh đạo được khẳng định

 • Có khuynh hướng cộng đồng

 • Tận tâm gắn bó với xã hội

III. Các kỹ năng và phẩm chất cụ thể

Tất cả mọi ứng viên đều được đánh giá về các mặt sau đây:

 • Kỹ năng giải quyết vấn đề

 • Kỹ năng giao tiếp

 • Kỹ năng lãnh đạo

 • Quan tâm đến xã hội, có quan điểm riêng, có khát vọng.

 • Có khả năng thích nghi

 • Có tinh thần đồng đội và nhiệt tình tham gia hoạt động ngoại khóa

III. Quy trình đánh giá và tuyển chọn

Các ứng viên sẽ được đánh giá để tuyển chọn vào Chương trình Dự bị Đại học dựa trên:

 • Hồ sơ tư liệu cá nhân

 • Tư liệu tham khảo từ cộng đồng

 • Kết quả kỳ thi đầu vào

 • Phỏng vấn trực tiếp

 Các ứng viên sẽ được đánh giá để tuyển chọn vào Chương trình Đại học dựa trên:

 • Hồ sơ tư liệu cá nhân

 • Kết quả kiểm tra Trình độ A, kết quả thi SAT, điểm TOEFL, hoặc  IELTS

  • Trường hợp không có những kết quả thi trên đây, ứng viên sẽ dự kỳ thi kiểm tra đầu vào của AUW.

 • Phỏng vấn trực tiếp

Phụ lục B: Tuyên ngôn sứ mạng của nhà trường

Đào tạo bậc đại học cho phụ nữ là một nhân tố cốt yếu của tiến bộ xã hội, kinh tế và chính trị của các quốc gia trong khu vực.

Sứ mạng của Trường Đại học Phụ Nữ Châu Á (Asian University for Women- AUW) nảy sinh từ nhu cầu bù đắp cho những chênh lệch về cơ hội giáo dục đang tồn tại. Trong nhiều nước đang phát triển, phụ nữ và các em gái thường bị đối xử một cách bất công và có rất ít cơ hội tiếp cận giáo dục so với nam giới. Những bất công này càng tăng cao một cách đáng kể ở những bậc học cao hơn, nơi các em gái nông thôn, hay phụ nữ thuộc những bộ phận dân cư thứ yếu  sẽ là những người đặc biệt khó khăn. Tuy vậy phụ nữ lại có một ảnh hưởng hết sức mạnh mẽ đối với trẻ em và cuộc sống của gia đình, có thể giúp kiến tạo một nền văn hóa về công lý, tiến bộ và sẽ làm được điều đó cho cả cộng đồng.  

Trong khi đã có một số tiến bộ đạt được trong giáo dục tiểu học và trung học cho nữ giới, cần thấy rằng chính giáo dục đại học mới có thể tạo ra những đổi mới sâu sắc nhất cho quốc gia. Giáo dục đại học là chất xúc tác cho việc lãnh đạo. Trường Đại học Phụ nữ Châu Á được thành lập với tầm nhìn đào tạo phụ nữ và trao cho họ quyền nắm lấy vai trò lãnh đạo, để họ có thể có một ảnh hưởng lâu dài với cộng đồng xã hội, với quốc gia và với khu vực.

Trường Đại học Phụ nữ Châu Á, với sứ mạng, chương trình đào tạo, mục tiêu dài hạn của mình, tập trung vào việc trở thành một chất xúc tác cho những thay đổi tích cực trong thế giới đang phát triển. AUW có khát vọng xây dựng nhà trường thành một trường đại học khu vực thực sự: một mô hình đặt trọng tâm vào sự ưu tú, nắm bắt được những thực tiễn tốt nhất trong tiêu chuẩn giảng dạy và quản lý nhà trường. AWU, trong tầm vóc có tính chất quốc tế của mình, sẽ phục vụ như một ngọn hải đăng cho những người khao khát nâng cao trình độ giáo dục và tăng cường cơ hội cho phụ nữ, nhằm thúc đẩy hợp tác trong khu vực và khuyến khích sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc trong vùng châu Á và xa hơn nữa. AUW sẽ phục vụ như một mẫu mực của một trường đại học đặc biệt qua những đổi mới trong chương trình đào tạo và cơ chế quản trị, qua một cam kết trước sau như một  về việc bảo đảm cho tài năng được phát triển không bị giới hạn bởi hoàn cảnh kinh tế xã hội, bằng cách cung cấp hỗ trợ tài chính cho tất cả những em gái cần được hỗ trợ và xứng đáng được hỗ trợ.

 

 Theo Ban Hợp tác quốc tế

 

 

 

 

</body>
Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×