English | Français   rss
Liên kết
Quỹ học bổng Sumitomo (11-09-2007 11:21)
Góp ý
Ngày 10/9/2007, Ông K.Awataguchi, đại diện Quỹ học bổng Sumitomo, Nhật Bản đã có buổi làm việc với Đại học Huế để thông báo về chương trình tài trợ năm 2007 cho các dự án nghiên cứu có liên quan đến Nhật Bản (Fiscal 2007 Grant for Japan-related Research Projects).
<body>

"Fiscal 2007 Grant for Japan-related Research Projects" là những dự án được thực hiện bởi các nghiên cứu viên (là cá nhân hoặc nhóm) ở Đông và Đông Nam Á trong các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn có liên quan đến Nhật Bản.

Tổng ngân sách:  khoảng 40 triệu Yên

Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày 1/9/2007 đến ngày 31/10/2007

Mọi thông tin chi tiết xin xem ở trang web: http://www.sumitomo.or.jp/e/

</body>
Liên kết
×