English | Français   rss
Liên kết
Chương trình cấp học bổng tài năng IN - Wallonie – Bruxelles International -IN.WBI, năm học 2009-2010 (06-02-2009 10:22)
Góp ý
Chương trình này dành cho những ứng viên có mong muốn theo học các khoá đào tạo chuyên sâu, hoặc thực hiện các đề tài nghiên cứu chuyên ngành, hoặc muốn hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ hoặc sau tiến sĩ tại các trường Đại học của Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp hoặc trường được Cộng đồng tài trợ.
<body>

Kính thưa quí Bà, quí Ông,

Từ năm 2008-2009, trong khuôn khổ thúc đẩy việc đưa/đón sinh viên, cán bộ nghiên cứu, cán bộ giảng dạy, đi học tập và nghiên cứu ở nước ngoài, Wallonie – Bruxelles International (WBI - Cơ quan Hợp tác Quốc tế của Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp và Vùng Wallonie) thành lập chương trình cấp học bổng mới : học bổng tài năng IN.WBI.

Chương trình học bổng IN.WBI dành cho người nước ngoài, đã có bằng thạc sĩ do một trường đại học nước ngoài cấp và được các cấp có thẩm quyền của Wallonie – Bruxelles công nhận. Chương trình này dành cho những ứng viên có mong muốn theo học các khoá đào tạo chuyên sâu, hoặc thực hiện các đề tài nghiên cứu chuyên ngành, hoặc muốn hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ hoặc sau tiến sĩ tại các trường Đại học của Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp hoặc trường được Cộng đồng tài trợ.

Như vậy, chương trình học bổng IN.WBI hoàn toàn phù hợp với các ứng viên Việt Nam. Mục tiêu của chúng tôi là tạo điều kiện cho những thạc sĩ và nghiên cứu sinh xuất sắc của Việt Nam có thể nâng cao học vấn tại Wallonie và tại Bruxelles.

Yêu cầu chính về ứng viên :

Là người có bằng thạc sĩ do một trường đại học nước ngoài cấp và bằng thạc sĩ đó phải được các cấp có thẩm quyền của Wallonie – Bruxelles công nhận tương đương với trình độ thạc sĩ của Bỉ.

Chương trình học bổng :
- cấp học bổng tiến sĩ hoặc sau tiến sĩ thời hạn ít nhất là một năm và được gia hạn tối đa là hai lần;
- cấp học bổng nghiên cứu ngắn hạn từ 1 tháng đến 3 tháng ;

Lĩnh vực :
Các lĩnh vực ưu tiên là những lĩnh vực thuộc kế hoạch MARSHALL của Vùng Wallonie:
- Vận tải và logistic
- Cơ khí
- Khoa học đời sống
- Nông nghiệp -công nghiệp
- Hàng không – vũ trụ

Tất cả các lĩnh vực khác thuộc khoa học nhân văn, khoa học cơ bản hoặc khoa học ứng dụng, đều có thể được xem xét.
Tôi xin phép được nhắc lại thời hạn nộp hồ sơ:

* Đối với học bổng tiến sĩ hoặc sau tiến sĩ thời hạn ít nhất là một năm : ngày 01 tháng 3 năm 2009 đối với năm học 2009 – 2010 * Đối với học bổng nghiên cứu : nhận hồ sơ 3 lần một năm. Hai thời hạn nộp sắp tới là:
Đối với thời gian học tập giữa tháng 6 và tháng 9 năm 2009 : nộp hồ sơ trước ngày 1 tháng 3 năm 2009
Đối với thời gian học tập dự kiến giữa tháng 10 năm 2009 và tháng 1 năm 2010 : nộp hồ sơ trước ngày 1 tháng 6 năm 2009
Đối với thời gian học tập giữa tháng 2 và tháng 5 năm 2010 : nộp hồ sơ trước ngày 1 tháng 11 năm 2009 (chờ khẳng định)
Tôi xin trân trọng gửi tới quí vị kèm theo công văn này tài liệu giới thiệu đầy đủ về chương trình học bổng tài năng IN.WBI. Để nhận được “Mẫu đơn xin cấp học bổng” và tài liệu cần thiết bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh, quí vị chỉ cần gửi thư điện tử tới địa chỉ : duongwb@fpt.vn .
* Hồ sơ hoàn chỉnh của các ứng viên xin được gửi tới:
Wallonie – Bruxelles International - Service des Bourses d’excellence
A l’attention de M. Eric VANDELOOK
2, place Sainctelette à 1080 Bruxelles – Belgique

hoặc qua thư điện tử : e.vandelook@wbi.be .
Website: www.wbi.be  
Tôi xin chân thành cám ơn. Quí vị vui lòng thông báo chương trình học bổng này tới tất cả những người có quan tâm. Tôi xin sẵn sàng cung cấp mọi thông tin bổ sung tới quí vị. 
Kính mong quí vị sớm nhận được công văn này và tôi xin kính chúc quí vị một năm mới An Khang Thịnh Vượng. Nhân dịp này, tôi xin gửi tới quí Bà, quí Ông, lời chào trân trọng nhất.

Franck PEZZA, Đại diện Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam (Đại diện các Chính phủ có sử dụng tiếng Pháp của Bỉ)

Ban HTQT (Theo vosp.org)
 

</body>
Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×