English | Français   rss
Liên kết
Thông báo các chương trình học bổng của ĐH Chi Nan - Đài Loan và Đại sứ quán Áo (11-02-2009 10:06)
Góp ý
Đại học Huế xin kính gửi các đơn vị thông tin về các Chương trình học bổng của Đại học Chi Nan – Đài Loan và Đại sứ quán Áo năm 2009 như sau:
<body>

          - Học bổng sau đại học của Đại học Chi Nan dành cho sinh viên nước ngoài: Do Bộ Giáo dục Đài Loan cấp cho các ứng viên thuộc các lĩnh vưc về Kinh tế, Công nghệ thông tin, Tiếng Trung, Quản lý giáo dục, Du lịch,... Các thông tin chi tiết xin xem ở website: http://www.ncnu.edu/tw.

          - Học bổng sau đại học của Đại sứ quán Áo: Gồm nhiều chương trình học bổng khác nhau nhằm cung cấp các cơ hội học tập và nghiên cứu tại các trường Đại học ở Áo cho các ứng viên có nhu cầu thuộc tất cả các lĩnh vực. Các thông tin chi tiết xin xem ở website: http://www.grants.at.

          Đại học Huế xin thông báo và đề nghị quý đơn vị phổ biến thông tin này rộng rãi đến tất cả các cá nhân quan tâm.

Ban HTQT

</body>
Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×