English | Français   rss
Liên kết
Thông báo học bổng Lotus 2011 đợt 4 (24-06-2011 00:51)
Góp ý
Trong khuôn khổ Dự án Lotus - một chương trình hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo giữa các tổ chức giáo dục đại học (HEI) ở châu Âu và châu Á (trong đó Đại học Huế là thành viên của Dự án và Đại học Ghent - Bỉ là đơn vị điều phối chính), Đại học Huế xin thông báo đến các đơn vị thông tin về chương trình học bổng Lotus đợt 4 (đợt cuối), cụ thể như sau:

1. Loại hình và thời gian học bổng:
- Các học bổng dành cho Nghiên cứu Sau tiến sỹ (10 tháng)

2. Chuyên ngành: Các ngành cụ thể được ưu tiên trong dự án này là:
- Khoa học Nông nghiệp
- Kinh doanh và Khoa học Quản lý
- Kỹ thuật, Công nghệ
- Địa lý, địa chất học
- Khoa học tự nhiên
- Luật
- Khoa học xã hội
Tuy nhiên ứng viên những ngành khác vẫn có thể nộp đơn xin học bổng.

3. Nộp hồ sơ:

Hình thức: Nộp trực tuyến tại website: http://www.lotus.ugent.be mục Applications - Online application

Thời hạn cuối: 11h00 (GMT+1) ngày 02 tháng 09 năm 2011.

Do đây là đợt gọi cuối, trong khi số lượng các ứng viên của Đại học Huế đã nộp và đã được tuyển chọn là chưa tương xứng với khả năng hiện có, nên Đại học Huế đề nghị các đơn vị phổ biến thông tin này cho các nhà khoa học quan tâm và khuyến khích các Tiến sỹ của đơn vị mình tích cực tham gia dự tuyển.

Thông tin chi tiết và cập nhật xin xem ở tài liệu đính kèm và trên website Dự án.

Ban HTQT

 

Liên kết
×