English | Français   rss
Liên kết
Hội thảo góp ý kiến vào dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi) trong Đoàn viên, sinh viên Đại học Huế (07-12-2018 16:41)
Góp ý

Sáng nay, ngày 07/12, Bộ Nội vụ và Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội phối hợp với Đại học Huế tổ chức Hội thảo góp ý kiến vào dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi) trong Đoàn viên, sinh viên Đại học Huế. Dự và chủ trì hội thảo có Ông Doãn Đức Hảo, Phó vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên, Bộ nội vụ; Bà Lê Thị Lam Hương, Chánh văn phòng Ủy ban Quốc gia về Thanh niên; TS. Trương Quý Tùng, Phó giám đốc Đại học Huế.

 


Phát biểu khai mạc Hội thảo, Ông Doãn Đức Hảo, Phó vụ trưởng Vụ công tác Thanh niên cho biết Bộ Nội vụ đã phối hợp với Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các bộ, ngành có liên quan tiến hành xây dựng dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi) trên cơ sở 7 chính sách đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thông qua. Ban soạn thảo đã tổ chức rà soát 25 luật và pháp lệnh có liên quan đến thanh niên để làm cơ sở xây dựng các chính sách riêng của Nhà nước đối với lứa tuổi thanh niên. Dự thảo Luật thanh niên (sửa đổi) tập trung xây dựng các cơ sở pháp lý nhằm thúc đẩy sự phát triển của thanh niên, phát huy vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

 

Bà Lê Thị Lam Hương, Chánh văn phòng Ủy ban Quốc gia về Thanh niên cho biết Luật thanh niên có tác động rất lớn đến xã hội. Thanh niên là lực lượng quan trọng trong xã hội, đối tượng tham gia vào tất cả các hoạt động xã hội, chịu tác động và thụ hưởng của hầu hết các luật khác. Dự thảo Luật thanh niên sửa đổi có 7 chương, 63 điều, tăng 1 chương 27 điều so với Luật thanh niên ban hành năm 2005.

 

 

TS. Trương Quý Tùng, Phó giám đốc Đại học Huế yêu cầu sinh viên Đại học Huế phát huy trí tuệ, trách nhiệm của mình để đóng góp những ý kiến có giá trị vào dự thảo Luật thanh niên, thực hiện quyền lợi tham gia xây dựng luật, xây dựng đất nước.

 

Tại Hội thảo, đã có 28 ý kiến phát biểu của các đại biểu là thầy cô giáo và sinh viên của Đại học Huế. Các vấn đề các đại biểu đã tập trung thảo luận là bố cục của Luật thanh niên trong đó cần tách biệt và thể chế hóa quyền và nghĩa vụ của thanh niên theo quyền và nghĩa vụ công dân theo Hiến pháp 2013; bổ sung và giải thích đầy đủ các thuật ngữ trong Luật như: “thanh niên tình nguyện”, “thanh niên di cư”…; Luật cần phải tạo điều kiện thuận lợi, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc; các ý kiến về bổ sung vai trò của Hội sinh viên Việt Nam là tổ chức của thanh niên vào Luật; các ý kiến về chính sách đối với thanh niên tài năng, thanh niên tham gia các nhiệm vụ tình nguyện, xung kích vì cộng đồng. Đặc biệt, nhiều ý kiến liên quan đến tạo chính sách hỗ trợ thanh niên và sinh viên trong học tập nâng cao trình độ, tay nghề và khởi nghiệp; các ý kiến về các chế độ chăm lo sức khỏe cho thanh niên, trong đó có nội dung thanh niên, sinh viên được khám sức khỏe định kỳ; các ý kiến về quản lý nhà nước về thanh niên, các quy định về trách nhiệm của các bộ, ngành trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật nhằm phát triển thanh niên và các vấn đề khác có liên quan đến thanh niên.

 

 

PGS.TS.Nguyễn Duy Phương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế đánh giá cao chất lượng của dự thảo Luật Thanh niên sửa đổi: đã quy định trách nhiệm của từng cơ quan quản lý nhà nước và thành phần xã hội đối với thanh niên; bổ sung chế tài để tăng hiệu lực thi hành của dự thảo Luật. PGS.TS.Nguyễn Duy Phương cũng đã có nhiều ý kiến góp ý cụ thể chi tiết, so sánh đối chiếu Dự thảo Luật thanh niên với các luật liên quan: cần đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống các luật ví dụ như quy định về độ tuổi thanh niên, cần phải chỉ rõ đơn vị nào chịu trách nhiệm thi hành luật để đảm bảo tính khả thi của văn bản, cần nêu rõ trình độ giáo dục phổ cập nào sẽ được thực hiện, v.v.


Chủ trì Hội thảo đã phát biểu cám ơn những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham gia Hội thảo. Chủ trì Hội thảo sẽ tiếp thu, báo cáo với Ban soạn thảo để bổ sung, chỉnh sửa vào dự thảo những nội dung đã được đề nghị sau khi có ý kiến thẩm định, đánh giá của các chuyên gia soạn thảo.

 

Đại biểu tham gia góp ý xây dựng Dự thảo

 

Sinh viên đóng góp ý kiến tại Hội thảo

 

Tin: Đoàn TN, Tổ TTTT Đại học Huế

Ảnh: Thanh Hương

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×