English | Français   rss
Liên kết
Hội thảo về văn hóa ứng xử trong trường học (26-07-2019 17:03)
Góp ý

Sáng 26/7, tại Đại học Huế diễn ra hội thảo “Văn hóa ứng xử trong trường học”. Hội thảo do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức. Tham dự hội thảo có Ông Doãn Hồng Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Ông Nguyễn Minh Triết, UVBTV, Trưởng ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; TS. Trương Qúy Tùng, Phó Giám đốc Đại học Huế.

 

 

 

 

 

Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực thúc đẩy sự phát triển xã hội. Văn hóa ứng xử được thể hiện qua trang phục, thái độ, hành vi, ngôn ngữ, theo những chuẩn mực văn hóa, đạo đức được xã hội thừa nhận. Văn hóa ứng xử trong trường học là hệ giá trị tư tưởng, nhận thức về quan hệ ứng xử giữa các thành viên trong nhà trường với các sự vật, hiện tượng xung quanh và với chính bản thân mỗi người. Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học sẽ tạo ra văn hóa học đường và động lực để phát triển, hoàn thiện nhân cách, đạo đức, trí tuệ và lối sống tốt đẹp của nhà giáo, học sinh sinh viên; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. 

 

Qua thống kê từ Vụ giáo dục Chính trị và Công tác Học sinh, sinh viên - Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện nay cả nước có trên 22 triệu HSSV đang theo học tại 44.000 trường học từ mầm non đến Đại học và trên 1,2 triệu giáo viên, giảng viên các cấp học và trình độ đào tạo. Việc xây dựng môi trường văn hóa học đường là hết sức cần thiết nhằm xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, tăng cường nề nếp, kỷ luật và ứng xử văn hóa trong trường học, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo.

 

Hội thảo đã nhận được 43 báo cáo từ các trường đại học, học viện, trường cao đẳng, trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, sở giáo dục và đào tạo của các tỉnh thành triên cả nước. Hội thảo tập trung thảo luận các vấn đề: vai trò của văn hóa học đường đối với việc hình thành nhân cách học sinh, sinh viên; thực trạng và giải pháp trong xây dựng văn hóa học đường hiện nay; đổi mới nội dung, phương thức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học; phát huy vai trò của người đứng đầu trong hướng dẫn, thực hiện văn hóa ứng xử; công tác phối hợp của các tổ chức đoàn thể thông qua các phong trào thi đua, cuộc vận động của Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Đồng đội các cấp, sự phối hợp giữa nhà trường - gia đình và xã hội trong xây dựng văn hóa học đường và văn hóa ứng xử. Thông qua hội thảo nhằm đánh giá thực trạng, kết quả triển khai công tác xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học từ thực tiễn từng địa phương, đơn vị; những mô hình, cách làm hiệu quả cũng như những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, Bộ GD&ĐT nhân rộng các mô hình văn hóa ứng xử trong trường học để góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng việc xây dựng văn hóa học đường nói chung và văn hóa ứng xử trong nhà trường nói riêng, tạo ra sự thay đổi nghiêm túc, đồng bộ về văn hóa học đường trong hệ thống giáo dục quốc dân. 

 

 

 

 

 

 

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×