English | Français   rss
Liên kết
Khả năng sinh sản của bò cái Lai Brahman được phối giống Droughtmaster, Charolais, Red Angus và sức sản xuất thịt của đời con nuôi tại tỉnh Quảng Ngãi
Góp ý

Luận án đã lần đầu công bố kết quả nghiên cứu một cách hệ thống về năng suất sinh sản của bò cái Lai 75% Brahman, khả năng sinh trưởng của con lai với Droughtmaster, Charolais và Red Angus từ sơ sinh đến 18 tháng tuổi, và năng suất chất lượng thịt trong giai đoạn nuôi vỗ béo từ 18 đến 21 tháng tuổi trong điều kiện chăn nuôi nông hộ của tỉnh Quảng Ngãi

Họ và tên NCS: NGUYỄN THỊ MỸ LINH

Tên luận án: Khả năng sinh sản của bò cái Lai Brahman được phối giống Droughtmaster, Charolais, Red Angus và sức sản xuất thịt của đời con nuôi tại tỉnh Quảng Ngãi

Chuyên ngành: Chăn nuôi                 

 Mã số: 9.62.01.05

 Khóa đào tạo: 2017

 Người hướng dẫn:  GS.TS. Lê Đình Phùng -  PGS.TS. Đinh Văn Dũng

- Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

* Những đóng góp mới của luận án

- Đề tài luận án đã lần đầu công bố kết quả nghiên cứu một cách hệ thống về năng suất sinh sản của bò cái Lai 75% Brahman, khả năng sinh trưởng của con lai với Droughtmaster, Charolais và Red Angus từ sơ sinh đến 18 tháng tuổi, và năng suất chất lượng thịt trong giai đoạn nuôi vỗ béo từ 18 đến 21 tháng tuổi trong điều kiện chăn nuôi nông hộ của tỉnh Quảng Ngãi.

- Kết quả của đề tài luận án là cơ sở khoa học cho các nhà quản lý, nhà khoa học, người chăn nuôi khuyến cáo và sử dụng các tổ hợp bò lai giữa cái Lai 75% Brahman với các giống bò đực Droughtmaster, Charolais, Red Angus nhằm góp phần phát triển chăn nuôi bò thịt trong nông hộ ở tỉnh Quảng Ngãi và các địa phương có điều kiện chăn nuôi tương tự.

---------------------------------------------------------------

 Thesis topic: "Reproductive performance of Brahman crossbred cows mated with Droughtmaster, Charolais, Red Angus and meat production capacity of their progeny in Quang Ngai province".

 PhD student’s full name: NGUYEN THI MY LINH

Specialization: Animal Husbandry                                 

 Code: 9.62.01.05

 Study period: 2017-2021

 Supervisors: Prof.Dr. Le Dinh Phung,  Assoc.Prof.Dr. Dinh Van Dung

Training institution: University of Agriculture and Forestry, Hue University

 New contributions of the thesis

- The thesis firstly published systematic results on reproductive performance of 75% Brahman crossbred cows, growth capacity of crossbred cattle between 75% Brahman crossbred cows and Droughtmaster, Charolais and Red Angus bulls from birth to 18 months old, beef productivity and quality in the fattening period from 18 to 21 months old at smallhoders in Quang Ngai province.

 - The results of this thesis provide scientific bases for managers, scientists, extensioners and farmers to recommend and use crossbred genotypes between 75% Brahman crossbred cows and Charolais, Droughtmaster and Red Angus bulls to improving beef production at smallholders in Quang Ngai province and other localities with similar production conditions.

Các tin đã đăng
Liên kết
×
xxx porn
xxx
sexy porn
xxx video
xxx
Cassidy Klein besorgt es ihrem Liebhaber und fickt wie wild Fantastische Mädchen auf msn попно hot xxx video full free tube
xxx gratis osexo.net peliculas xxx gratis Xxx Porn Vedio Com hdsexlove.com hd sex video Новые HD порно видео rujizz.com русским порно Последние секс ролики в HD качестве eporns.net любительское порно видео русским порно osexo.net Скачать ххх рус порно