English | Français   rss
Liên kết
Tổng hợp các vật liệu nano đơn, lưỡng kim loại Au, Ag và ứng dụng
Góp ý

Tổng hợp các vật liệu nano vàng và nano bạc với nhiều hình thái khác nhau, bằng phương pháp khử hoá học và phương pháp chiếu xạ gamma Co-60

Họ và tên NCS: PHAN HÀ NỮ DIỄM

Tên đề tài luận án: Tổng hợp các vật liệu nano đơn, lưỡng kim loại Au, Ag và ứng dụng

Ngành đào tạo: Hóa lý thuyết và Hóa lý

Mã số: 9 44 01 19

 

Cán bộ hướng dẫn:                             1. GS.TS. Trần Thái Hòa

  1. PGS.TS. Trần Thúc Bình

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Thời gian thực hiện luận án: Từ năm 2014 đến năm 2021

Những đóng góp mới của luận án:

- Đã tổng hợp được các vật liệu nano vàng và nano bạc với nhiều hình thái khác nhau, bằng phương pháp khử hoá học và phương pháp chiếu xạ gamma Co-60.

- Đã chế tạo được AgNP/CTS trên nền vải cotton với hoạt tính kháng khuẩn cao, có thể phục vụ trong lĩnh vực y khoa.

- Đã chế tạo được bột AuNP/dextran nhằm lưu trữ, bảo quản vật liệu ở điều kiện thường trong thời gian mong muốn và tiện dụng trong vận chuyển. Đặc biệt là bột AuNP/dextran được khử trùng bằng phương pháp bức xạ, phù hợp cho các ứng dụng trong y học như tiêm vào tĩnh mạch, liệu pháp quang nhiệt và trong các ứng dụng khác.

- Đã tổng hợp dung dịch AuNP/dextran, dùng làm chất xúc tác cho phản ứng khử 4-Nitrophenol thành 4- Aminophenol bởi NaBH4 và xác định năng lượng hoạt hoá của phản ứng.

- Đã tổng hợp được nano lưỡng kim Ag-Au, với dextran vừa là chất khử vừa là chất ổn định. Ứng dụng vật liệu trong diệt khuẩn gây bạc lá và nấm gây đạo ôn ở lúa.

---------------------------------------------------------------

 

Full name of student research: PHAN HA NU DIEM

Title of thesis: “Synthesis of noble metal single and alloy nanomaterials (Au, Ag) for use in biology and catalysis”

Major: Physical chemistry and Theoretical chemistry            Code: 9440119

Instructor:                             1. Prof. Dr. Tran Thai Hoa

  1. Assoc. Prof. Dr. Tran Thuc Binh

Training institutions: University of Science – University of Hue

Time to do the thesis: From 2014 to 2021.

New contributions of the thesis:

- Gold and silver nanomaterials with many different morphology have been synthesized by chemical reduction method and gamma Co-60 irradiation method.

- AgNP/CTS has been fabricated on cotton fabric with high antibacterial activity, which can serve in the medical field.

- AuNP/dextran powder has been manufactured to store and preserve materials under normal conditions for the desired time and convenient in transportation. In particular, the AuNP/dextran powder, which is sterilized by radiation, is suitable for medical applications such as intravenous injection, photothermal therapy and other applications.

- AuNP/dextran has been synthesized to used as a catalyst for the reduction of 4-Nitrophenol to 4- Aminophenol by NaBH4 and determined the activation energy of the reaction.

- Ag-Au bimetallic nanoparticles have been synthesized, with dextran as both reducing agent and stabilizer. Application of materials in killing bacteria causing blight and rice blast fungus.

                                                                                            Hue,  10th/02/2022

Các tin đã đăng
Liên kết
×
xxx porn
xxx
sexy porn
xxx video
xxx
Cassidy Klein besorgt es ihrem Liebhaber und fickt wie wild Fantastische Mädchen auf msn попно hot xxx video full free tube
xxx gratis osexo.net peliculas xxx gratis Xxx Porn Vedio Com hdsexlove.com hd sex video Новые HD порно видео rujizz.com русским порно Последние секс ролики в HD качестве eporns.net любительское порно видео русским порно osexo.net Скачать ххх рус порно