English | Français   rss
Liên kết
Biến đổi văn hóa của cư dân làng ven biển ở Thừa Thiên Huế trong quá trình hiện đại hóa (Nghiên cứu trường hợp hai làng Thai Dương Hạ và An Bằng)
Góp ý

Luận án nghiên cứu một đối tượng dù là khá quen thuộc đó là văn hóa truyền thống của cư dân ven biển nhưng xem xét trong bối cảnh của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Họ và tên NCS: Nguyễn Thăng Long

Tên luận án: Biến đổi văn hóa của cư dân làng ven biển ở Thừa Thiên Huế trong quá trình hiện đại hóa (Nghiên cứu trường hợp hai làng Thai Dương Hạ và An Bằng)

Ngành: Dân tộc học

Mã số: 9310310

Khóa đào tạo: 2017-2020

Chức danh, học vị, họ và tên người hướng dẫn:

- GS.TS. Ngô Văn Lệ

- PGS.TS. Nguyễn Văn Đăng

Tên đơn vị đào tạo: Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

 

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

  1. Luận án nghiên cứu một đối tượng dù là khá quen thuộc đó là văn hóa truyền thống của cư dân ven biển nhưng xem xét trong bối cảnh của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Do đó, luận án đã đóng góp thêm một nghiên cứu trường hợp cụ thể nhưng cũng rất điển hình cho việc tìm hiểu về văn hóa biển và đời sống văn hóa cư dân ven biển miền ở miền Trung Việt Nam.
  2. Việc nghiên cứu điểm trong sự đối sánh với khu vực rộng hơn cung cấp những cái nhìn khách quan, cụ thể trong từng thành tố, giá trị văn hóa, thấy được sự khác biệt mang yếu tố vùng miền, yếu tố địa văn hóa” trong văn hóa của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế, cung cấp cơ sở, luận cứ trong nghiên cứu văn hóa biển cũng như cư dân ven biển.
  3. Việc nghiên cứu biến đổi văn hóa của cư dân ven biển ở Thừa Thiên Huế trong quá trình hiện đại hóa có thể được mở rộng để nghiên cứu trên một phạm vi rộng hơn, cụ thể là khu vực Trung bộ để có được cái nhìn toàn cảnh, đa chiều về đời sống văn hóa, xã hội của các cộng đồng dân cư ven biển trong bối cảnh hiện nay. Đồng thời, nghiên cứu cũng cho thấy những xu hướng biến đổi văn hóa đa chiều, đa diện do tác động của những tác nhân bên trong và bên ngoài.
  4. Thấy được những bất cập trong ban hành và thực hiện chính sách văn hóa đối với một cộng đồng dân cư, cụ thể ở đây là cư dân ven biển, có sinh kế chính là ngư nghiệp. Đồng thời, luận án góp phần đề ra những giải pháp có giá trị thực tiễn nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế trong xã hội hiện nay.

 

----------------------------------------

INFORMATION PAGE ABOUT THE THESIS’S ACADEMIC CONTRIBUTIONS

− Thesis: Cultural change of coastal village residents in Thua Thien Hue in the process of modernization (Case study of two villages of Thai Duong Ha and An Bang)

- Code: 9310310                                                                     − Specialization: Ethnology

− Ph.D. Candidate:     NGUYEN THANG LONG       - Course: 2017 - 2020  

− Supervisors:             + Prof. Dr. NGO VAN LE

+ Assoc. Prof. Dr. NGUYEN VAN DANG

− Institution: University of Sciences, Hue University

 

CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

 

  1. The thesis studies an object that is quite familiar, which is the traditional culture of coastal residents, but considers it in the context of the process of industrialization and modernization of the country. Therefore, the thesis has contributed a specific case study but also very typical for learning about marine culture and cultural life of coastal residents in Central Vietnam.
  2. The study of points in comparison with the wider area provides objective and specific views in each cultural element and value, seeing the difference with regional factors and geo-cultural factors. in the culture of coastal residents of Thua Thien Hue, providing the basis and arguments in studying marine culture as well as coastal residents.
  3. The study of cultural change of coastal residents in Thua Thien Hue during modernization can be extended to study on a broader scope, namely the Central region to get a complete overview. multi-dimensional landscape of cultural and social life of coastal communities in the current context. The study also shows multi-dimensional and multi-faceted cultural change trends due to the impact of internal and external factors. The point of views in comparison with the broader region provides insights objectively and specifically in each cultural element and value, seeing the difference with regional factors and geocultural factors" in the culture of coastal residents of Thua Thien Hue, providing a basis, arguments in the study of marine culture as well as coastal inhabitants.
  4. It’s can be seen the inadequacies in promulgating and implementing cultural policies for a residential community, specifically coastal residents, whose main livelihood is fishing. At the same time, the thesis contributes to proposing solutions with practical value to preserve and promote the cultural values of coastal residents of Thua Thien Hue in today's society.
Các tin đã đăng
Liên kết
×
xxx porn
xxx
sexy porn
xxx video
xxx
Cassidy Klein besorgt es ihrem Liebhaber und fickt wie wild Fantastische Mädchen auf msn попно hot xxx video full free tube
xxx gratis osexo.net peliculas xxx gratis Xxx Porn Vedio Com hdsexlove.com hd sex video Новые HD порно видео rujizz.com русским порно Последние секс ролики в HD качестве eporns.net любительское порно видео русским порно osexo.net Скачать ххх рус порно