English | Français   rss
Liên kết
Biến đổi kinh tế, xã hội của cư dân vạn đò sông Hương tại các khu tái định cư trên địa bàn thành phố Huế
Góp ý

luận án góp phần xác định một loại hình cư trú đặc biệt, đó là thủy cư và bán thủy cư của cư dân vạn đò trên sông Hương cùng các yếu tố kinh tế, xã hội liên quan; và sự biến đổi của loại hình cư trú này cùng các hệ quả khi cư dân vạn đò được thực hiện tái định cư trên đất liền

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Mạnh Hà

Tên đề tài luận án: Biến đổi kinh tế, xã hội của cư dân vạn đò sông Hương tại các khu tái định cư trên địa bàn thành phố Huế

Ngành: Dân tộc học

Mã số: 931.03.10

Khoá: 2016

Người hướng dẫn:

Hướng dẫn 1: TS. Nguyễn Xuân Hồng

Hướng dẫn 2: PGS.TS. Vương Xuân Tình

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Những đóng góp mới của luận án:

Về khoa học, Dưới góc độ dân tộc học, luận án góp phần xác định một loại hình cư trú đặc biệt, đó là thủy cư và bán thủy cư của cư dân vạn đò trên sông Hương cùng các yếu tố kinh tế, xã hội liên quan; và sự biến đổi của loại hình cư trú này cùng các hệ quả khi cư dân vạn đò được thực hiện tái định cư trên đất liền.   

Về thực tiễn, Nghiên cứu của luận án góp phần làm rõ hiện trạng các mô hình TĐC do thay đổi môi trường sống từ sông nước lên đất liền; quá trình thích ứng của cộng đồng cư dân sau TĐC; làm cơ sở đưa ra các giải pháp về kinh tế, xã hội và hình thức quản lý phù hợp nhằm phát huy các yếu tố tích cực, giảm thiểu tác động tiêu cực đến quá trình hội nhập của cư dân trong bối cảnh xã hội hiện nay.

Kết quả của luận án dùng làm tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu liên quan đến cư dân thủy diện và tái định cư; làm tài liệu giảng dạy hoặc tham khảo cho các cơ sở đào tạo về dân tộc học/nhân học, quản lý xã hội, văn hóa học và du lịch.    

 

------------------------------------------

NOVEL CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

 

Full name of PhD candidate: Nguyen Manh Ha

Thesis title: Economic and societal transformation of boat people in resettlement areas in Hue

 

Major: Ethnology

Code: 931 03 10

Academic year: 2016

Supervisor: Assoc. Dr. Nguyen Xuan Hong

Training institution: Hue University of Sciences, Hue University

New contributions of the thesis:

For academic contributions, from the ethnological perspective, the thesis provides a detailed description of a particular type of settlement: water-bound and semi-water-bound settlement of Huong river boat-people in Hue, Thua Thien Hue. These descriptions include socio-economic characteristics such as folk culture, religion, mode of livelihood, literacy, and accessibility to social welfare. It also describes how the resettlement programs affected these aspects when the people were relocated onshore.

For policy-making contributions, this study helps elucidate the reality of resettlement programs and the adaptation process of relocated populations; the information is expected to inform policy-makers in policy planning to deal with negative impacts that hinder a complete integration of resettled populations into the society.

The thesis results can be used as a valuable reference source for studies relating to water-bound ethnicities and resettlement policies. They can also be used as a reference text for ethnology/anthropology, social management, cultural and tourism studies.

Các tin đã đăng
Liên kết
×
xxx porn
xxx
sexy porn
xxx video
xxx
Cassidy Klein besorgt es ihrem Liebhaber und fickt wie wild Fantastische Mädchen auf msn попно hot xxx video full free tube
xxx gratis osexo.net peliculas xxx gratis Xxx Porn Vedio Com hdsexlove.com hd sex video Новые HD порно видео rujizz.com русским порно Последние секс ролики в HD качестве eporns.net любительское порно видео русским порно osexo.net Скачать ххх рус порно