English | Français   rss
Liên kết
Tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017 (25-08-2017 02:52)
Góp ý

 

Thực hiện kế hoạch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017, Văn phòng Hội đồng chức danh giáo sư, phó giáo sư nhà nước thông báo nội dung cụ thể về tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017 như sau:

 

Chi tiết xem file đính kèm

Liên kết
×